[Ogłoszenie nieaktualne] Kierownik Biblioteki PISM

Dodane: 2014-10-29 10:47:27

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poszukuje kierownika Biblioteki PISM.

Zakres obowiązków:

Zapewnienie realizacji zadań Biblioteki PISM, w szczególności:
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie literatury naukowej i dydaktycznej z zakresu spraw międzynarodowych;
- prowadzenie działalności informacyjnej, umożliwiającej jak najszersze wykorzystanie księgozbioru Biblioteki;
- nabywanie książek i innych krajowych oraz zagranicznych materiałów bibliotecznych;
- prenumerowanie czasopism krajowych i zagranicznych;
- tworzenie i aktualizowanie katalogów, w tym dostępnych na stronie internetowej Instytutu;
- prowadzenie publicznie dostępnej czytelni;
- gromadzenie egzemplarzy publikacji Instytutu;
- współpraca z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany wydawnictw i źródeł informacji;
- prowadzenie dokumentacji pracy Biblioteki, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych;
- wykonywania zadań związanych ze statusem biblioteki depozytowej Organizacji Narodów Zjednoczonych;
- przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów z zakresu zadań realizowanych przez Bibliotekę.

Kwalifikacje i doświadczenie:
- wykształcenie: ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub stopień naukowy z bibliologii i/lub informacji naukowej lub ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie inne niż wymienione oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej,
- staż pracy w bibliotece min. 5 lat,
- staż pracy na stanowisku kierowniczym min. 3 lata,
- umiejętność organizowania pracy własnej i podległych pracowników;
- praktyczna umiejętność planowania i osiągania wyznaczonych celów;
- znajomość specyfiki programów grantowych;
- znajomość: zasad ewidencji bibliotecznej, rynku dostaw czasopism, systemu Aleph 500, zasad gospodarki magazynowej w bibliotece, zagadnień związanych z funkcjonowaniem bibliotek cyfrowych, zasad uczestnictwa w konsorcjach baz danych koordynowanych przez ICM, zasad licencjonowania zasobów cyfrowych, praktyk funkcjonowania prawa autorskiego, tematyki otwartych źródeł informacji, zagadnień związanych z marketingiem usług bibliotecznych (zwłaszcza w mediach społecznościowych), zasad funkcjonowania systemu informacyjnego ONZ.

Udokumentowany sukces w pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu (stworzenie projektu i otrzymanie dotacji) będzie dodatkowym atutem.

Języki:
- biegła znajomość języka polskiego,
- znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
- zatrudnienie w formie umowy o pracę;
- możliwość rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności;
- pracę w stabilnej i renomowanej instytucji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie swojego CV (oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji) oraz ramowego programu działalności Biblioteki PISM na pięć lat do dnia 7 listopada br. na adres:sekretariat@pism.pl .

Odpowiemy na wybrane oferty.

Ogłoszenie ważne do: 2014-11-07