[Ogłoszenie nieaktualne] Bibliotekarza do Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Dodane: 2015-06-03 11:12:27

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza do Czytelni Naukowej. Termin rozpoczęcia pracy 1 września 2015 roku.

Praca na stanowisku bibliotekarza obejmować będzie m.in.:
- katalogowanie materiałów bibliotecznych w programie SOWA2/MARC21
- udostępnianie materiałów bibliotecznych w bibliotece i na zewnątrz
- udostępnianie stanowisk komputerowych i pomoc w korzystaniu z nich
- prowadzenie działalności edukacyjno - kulturalnej i informacyjnej

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Wymagania konieczne:
- znajomość Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz UKD
- znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego oraz przepisów katalogowania
- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem oraz promocji czytelnictwa
- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy

Wymagania pożądane:
- doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku bibliotekarza
- znajomość programu SOWA2 / MARC21
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- sumienność
- kreatywność

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- pełny wymiar czasu pracy
- pracę zmianową
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i zaangażowania
- świadczenia socjalne
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty :
- życiorys (CV) i list motywacyjny z oświadczeniem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. , poz. 1182)
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
(kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia / dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)
- mile widziane referencje

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 13 czerwca 2015 roku (tj. 10 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy al. Solidarności 90).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikację należy przesłać:
pocztą elektroniczną na adres:
kadry@bpwola.waw.pl
lub
pocztą tradycyjną na adres:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
KADRY
al. Solidarności 90
01- 003 Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy al. Solidarności 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00 lub pod nr tel. 22 838 37 91
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, nadesłanych ofert nie zwracamy.

Ogłoszenie ważne do: 2015-06-13