[Ogłoszenie nieaktualne] Młodszy Bibliotekarz w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Dodane: 2015-06-15 10:23:59

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu zatrudni w Bibliotece Głównej - Młodszego Bibliotekarza.

PODSTAWOWE ZADANIA:
- pełnienie dyżurów w Czytelniach w systemie dwuzmianowym oraz w soboty i niedziele;
- obsługa użytkowników;
- obsługi Mediateki;
- udostępniana materiałów bibliotecznych;
- prowadzenia działalności informacyjnej;
- wprowadzanie danych do baz tworzonych w bibliotece.

WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (absolwent studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej);
- umiejętność obsługi systemu bibliotecznego;
- komunikatywna znajomość języka angielskiego;
- dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym oraz w soboty i niedziele);
- komunikatywność i kultura osobista;
- predyspozycje do pracy zespołowej oraz z użytkownikami biblioteki;
- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
- dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z dokumentem historycznym.

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie (umowa o pracę);
- pakiet świadczeń socjalnych;
- dogodną lokalizację miejsca pracy.

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
- CV wraz z listem motywacyjnym,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i referencji,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.).

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„REKRUTACJA – młodszy bibliotekarz - Biblioteka Główna”

na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dział Spraw Pracowniczych po. 108/109
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

albo przesyłać na adres e-mail: rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl

Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2015 roku. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie ważne do: 2015-06-24