[Ogłoszenie nieaktualne] Młodszy bibliotekarz / Bibliotekarz w MBP w Podkowie Leśnej

Dodane: 2015-06-29 11:09:43

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
 poszukuje kandydata na stanowisko - młodszy bibliotekarz / bibliotekarz

Zakres obowiązków: opracowanie formalne i rzeczowe, reklasyfikacja, udostępnianie zbiorów, praca z czytelnikiem (wszystkie grupy wiekowe).

Tryb pracy: okres próbny - ew. umowa zlecenie, docelowo - pełny etat.

Data zatrudnienia: 01.10.2015

Wykształcenie: wyższe kierunkowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub w trakcie ww studiów 9minimum III rok)

Dodatkowe wymagania:
- doświadczenie zawodowe (odbyty staż pracy w bibliotece) w zakresie znajomości zagadnień merytorycznych m. in. formatu MARC 21 i UKD),
- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
Inne wymagania:
- umiejętności interpersonalne - łatwość komunikacji oraz pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- pozytywne nastawienie zarówno w stosunku do czytelników, jak i do współpracowników oraz powierzanej pracy,
- bezwzględnie oczekujemy osoby: niekonfliktowej, pogodnej, o dużej kulturze osobistej, wykazującej się dużą empatią, przygotowanej do samodzielnej pracy o zmiennym charakterze: opracowywanie i udostępnianie zbiorów, praca z czytelnikami i wolontariuszami, działania o charakterze kulturotwórczym.

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do pracy (skierowane do dyrektora MBP im. Poli Gojawiczyńskiej),
- 
życiorys wraz z listem motywacyjnym,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 września 2015 r. do godz. 16.00

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikację należy przesłać:
pocztą elektroniczną na adres:
dyrektor@mbp-podkowalesna.pl
lub
pocztą tradycyjną na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
ul. Błońska 50
05-807 Podkowa Leśna
Dodatkowe informacje można uzyskać po ewentualnym zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwagi: Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 Zastrzegamy sobie możliwość anulowania lub zmiany oferty pracy bez podawania przyczyn.

Ogłoszenie ważne do: 2015-09-30