[Ogłoszenie nieaktualne] Kierownik Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Dodane: 2011-09-28 09:52:31

Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe z zakresu konserwacji zbiorów bibliotecznych lub ochrony zbiorów;
- znajomość języka angielskiego;
- dobra orientacja w historii książki, księgozbiorów historycznych oraz technik towarzyszących produkcji książki,
- umiejętność kierowania zespołem i współpracy z innymi osobami;
- umiejętność samodzielnego formułowania tematów badawczych.

Zakres obowiązków:
- organizowanie i nadzorowanie procesów restauracji, konserwacji i zabezpieczania materiałów bibliotecznych ze zbiorów przechowywanych w Skarbcu, w komórkach organizacyjnych BN zajmujących się zbiorami specjalnymi oraz cymeliów z Oddziału
Magazynów Bibliotecznych;
- organizacja nadzoru konserwatorskiego przy obiektach z w/w komórek kierowanych do ekspozycji na wystawach, do digitalizacji lub innych zadań realizowanych przez BN;
- organizacja spotkań i współpraca z innymi komórkami BN podczas rozwiązywania problemów konserwatorskich oraz wyborach odpowiednich metod oraz środków
konserwatorskich;
- nadzór nad analizą i dokumentacją stanu zachowania obiektów.
- organizacja i udział w pracach badawczych wykonywanych w ZKZB;
- organizacja i udział w komisjach przekazywania i zwrotu zabytkowych zbiorów bibliotecznych z komórkami merytorycznymi oraz przy okazji wypożyczeń poza BN;
- opracowywanie ekspertyz i zaleceń konserwatorskich dotyczących przechowywania i eksponowania zabytkowych zbiorów bibliotecznych BN;
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń konserwatorskich wśród pracowników, studentów, praktykantów oraz dla innych potrzeb BN;
- opiniowanie w zakresie warunków ekspozycji i przewozu zbiorów bibliotecznych.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach oznaczonych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres dyrektor@bn.org.pl

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się 19 października 2011 r., przeprowadzi je komisja powołana przez Dyrektora BN.

Ogłoszenie ważne do: 2011-10-13