Bibliotekarz Roku

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dużym zainteresowaniem i uznaniem obserwuje od lat pracę okręgów i oddziałów Stowarzyszenia nad honorowaniem tytułem „Bibliotekarza Roku” cenionych koleżanek i kolegów bibliotekarzy. Konkursy te, odbywające się m.in. w okręgach SBP w Kielcach, Wrocławiu, Szczecinie, oddziale SBP w Kłodzku oraz PiMBP w Radomiu mające charakter regionalny, są istotnym elementem umacniania pozycji bibliotekarzy w środowiskach lokalnych.

Rozwijając tę ideę pragniemy, we współpracy ze strukturami SBP, zorganizować ogólnopolski konkurs "Bibliotekarz Roku" zmierzający do wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego w kraju bibliotekarza.

Więcej szczegółów na stronie portali sbp.pl