Biuletyn ZG SBP nr 2/2010 na portalu sbp.pl

Z przyjemnością zawiadamiamy, że numer 2 z 2010 roku Biuletynu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dostępny jest na stronach portalu sbp.pl

W biuletynie można znaleźć informacje na temat działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w okresie czerwiec - grudzień 2010, w tym m.in. informacje o konferencjach, seminariach i warsztatach organizowanych przez ZG, budowie nowego portalu, zadaniach podejmowanych w ramach realizacji "Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021".

Kolejne numery będą zamieszczane, a archiwalne będą sukcesywnie uzupełniane.