O SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszająca ponad 5,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Misja: SBP jako organizacja oparta na jedności i różnorodności stwarza możliwość podnoszenia kompetencji pracowników bibliotek i działa na rzecz poprawy jakości usług.

Wizja: Chcemy być liderem wyznaczającym kierunki rozwoju bibliotekarzy i bibliotek w zmieniającym się świecie.

Więcej


Sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego (OPP)

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich kadencji 2009-2013, 2013-2017 oraz 2017-2021 dostępne są w Biuletynach ZG SBP.

Na zjeździe dokonano wyboru na kadencję 2009-2013: przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członków Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. więcej
W czasie letnich powodzi w różnym stopniu zniszczone zostały biblioteki na terenie kilku gmin i powiatów. Ucierpiały także osoby prywatne - bibliotekarze z Sandomierza, Wilkowa, Woli Przemykowskiej, Trześni, więcej
W dniach 6-7 maja 2010 w Helsinkach odbyło się osiemnaste posiedzenie Rady Członków EBLIDA (EBLIDA Council Meeting for Members) oraz towarzyszącej dorocznej konferencji pt .Abolish Barriers, the role of libraries in an evolving Europe. więcej
Zarząd Główny SBP opracował stanowisko w sprawie uposażeń bibliotekarzy i pracowników bibliotek wszystkich szczebli. Stanowisko zostało wysłane do: więcej
22 marca zostało przekazane Ministrowi Kultury Bogdanowi Zdrojewskiemu stanowisko ZG SBP dotyczące utrzymania 0% VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. więcej
Przewodnicząca SBP przekazała do Departamentu Prawnego MKiDN opinię ZG SBP oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich dot. dokumentu, wzywającego do debaty na temat realizacji wyzwań, jakie stoją w związku z rozpowszechnianiem twórczości w formie cyfrowej więcej
W dniach 9-10 września 2010 r. w Lublinie odbędzie V Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem " Jakość Bibliotek w naszych rękach" więcej
Relacja z obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP oraz 80-lecia Przeglądu Bibliotecznego Zapraszamy do lektury relacji z obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP oraz 80-lecia Przeglądu Bibliotecznego. więcej
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach serdecznie zapraszają na 27. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP więcej
Uchwała w sprawie nadania kol. Stanisławowi Czajce godności Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP