Zarządzanie Biblioteką: Wykaz Autorów

Sabina Adamiec-Warzecha
Rozwój potencjału społecznego na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech

Ewa Adaszyńska
Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Czytelnik niepełnosprawny w środowisku akademickim. Oferta biblioteczna dla osób niewidomych z dysfunkcją wzroku na przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej

Emmanuel Adebayo
Redeemer’s University in Nigeria

Academic library functions and its structural development in Nigeria

Akinniyi Adeleke A.
Redeemer’s University Library

Gossip in library and information service environments: results of a survey

Sustaining e-resources in Nigerian University Libraries: results of a survey

Bisi R. Akangbe
Kwara State Library Board in Nigeria

Gossip in library and information service environments: results of a survey

Ewa Amghar
Biblioteka Jagiellońska

Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce – międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy

Andriy Andrukhiv
Lviv Polytechnic National University

Integrating new library services into the University Information System

Anna Aniszewska-Sworczuk
Biblioteka Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku

Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki

O Projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Rozmowa z Michałem Kontek – kierownikiem projektu – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk

O warsztatach poświęconych błądzeniu bibliotek, naszym kompetencjom bibliotekarskim i konsekwencjom, jakie ponosimy w codziennej pracy. Rozmowa o sytuacji bibliotek z perspektywy niemieckiej z dr Anną-Marią Huesmann – specjalistką ds. edukacji i nauki w Niemieckiej Narodowej Bibliotece Naukowo-Technicznej i Bibliotece Uniwersyteckiej w Hannowerze – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk

Przyszłość polskich bibliotek publicznych i szkolnych w świetle projektu zmian treści Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozmowa z Janem Krajewskim – prezesem Polskiego Związku Bibliotek – poprowadziła Anna Aniszewska

W świetle badań o czytelnictwie w Polsce. Rozmowa z dr Romanem Chymkowskim – kierownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa oraz Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk

Word-of-mouth w działalności marketingowej bibliotek

Wiesław Babik
Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Śląski

Bariery i zakłócenia w komunikowaniu się bibliotekarzy z przełożonymi

Katarzyna Baran
Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeszcze bibliotekarz czy już broker? Zmiany w zawodzie pracownika informacji w kontekście gospodarki opartej na wiedzy

Kanita Beširević
Postgraduate in Digital Librarianship (International Master in Digital Library Learning)

Digitization Techniques applied to the National Cultural Heritage of Bosnia and Herzegovina

Sylwia Bielawska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) w bibliotece akademickiej. Zadania oraz wymagania wobec personelu bibliotecznego

Dagmara Bubel
Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

Etyczne podstawy zawodu bibliotekarza i pracownika informacji na przykładzie Polski, Niemiec i Estonii
Kontrola wewnętrzna w bibliotekach naukowych jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań

Sztuka komunikacji a oddziaływanie kontrolera na zachowania kontrolowanych pracowników
w bibliotekach naukowych
Laura Bucătaru
ASTRA County Library of Sibiu

The Romanian Library System in modern society

Alicja Bułdak
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z Erasmusem do bibliotek europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Anna Buszta
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z Erasmusem do bibliotek europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Małgorzata Całka
Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej – nowe wyzwania i szanse

Bogumiła Celer
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Wystawy wirtualne jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych

Monika Curyło
Biblioteka Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konsorcja biblioteczne

Magdalena Cyrklaff
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Biblioterapia jako forma pracy rozwojowo-profilaktycznej. Charakterystyka i zastosowanie metody

Małgorzata Dąbrowicz
Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu

Proces ustalania kryteriów oceny dla pracowników biblioteki szkoły wyższej

Karen R. Diller
Washington State University Vancouver

The Development of Information Transfer Theory: Revolution or Evolution?

Jarosław Działek
Uniwersytet Jagielloński

Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim

Marzena Dziołak
Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się”

Karina Fedynyszyn
Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Budowanie pozytywnych relacji z czytelnikiem przy zastosowaniu oddziaływań coachingowych

Simon Francis
Retired former academic library director in Britain and South-East Asia
Lecturer at Nicholas Copernicus University, Toruń

Academic libraries and the financial crisis: experiences from Britain

Linda Frederiksen
Washington State University Vancouver

The Challenge of Calculating Value: ROI in Academic Libraries

Monika Gościk
Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich

Hanna Grabowska
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Michał Grzeszczuk
Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie,
Małopolskie Forum Kultury

Między profesjonalizmem a dyletanctwem. Bibliotekarze publiczni w przestrzeni edukacyjnej

Maciej Hawryluk
Instytut Informatyki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich

Bartłomiej Homiński
Politechnika Krakowska

Rola wizualnej komunikacji marketingowej w kształtowaniu architektury i wnętrz budynków bibliotek

Anna-Maria Huesmann
Niemiecka Narodowa Biblioteka Naukowo-Techniczna,
Biblioteka Uniwersytecka w Hannowerze

O warsztatach poświęconych błądzeniu bibliotek, naszym kompetencjom bibliotekarskim i konsekwencjom, jakie ponosimy w codziennej pracy. Rozmowa o sytuacji bibliotek z perspektywy niemieckiej z dr Anną-Marią Huesmann – specjalistką ds. edukacji i nauki w Niemieckiej Narodowej Bibliotece Naukowo-Technicznej i Bibliotece Uniwersyteckiej w Hannowerze – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk

Nina Kaczmarek
Biblioteka Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku

Rola Chorwackiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (HKD) w promowaniu bibliotek chorwackich. Rozmowa z przewodniczącą HKD Marijaną Mišetić oraz sekretarz Nevią Raos

System bibliotek serbskich. Rozmowa z Dejanem Risticiem dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii

Asiye Kakirman Yilidiz
University of Marmara, Information and Records Management Department
A Roadmap for an Effective Quality of Service and User Satisfaction. An Example of the Polish Academic Libraries

Katarzyna Kant
Biblioteka Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku

Blogi jako nowoczesna forma reklamy biblioteki. Zarys zagadnienia

Magdalena Karciarz
Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Zapis dyskusji podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych (Wielka Wieś koło Krakowa 8-10.09.2010) – przygotowała Magdalena Karciarz

Michał Kontek
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

O Projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Rozmowa z Michałem Kontek – kierownikiem projektu – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk

Małgorzata Korczyńska-Derkacz
Uniwersytet Wrocławski

Ewolucja wizerunku i roli społeczno-zawodowej bibliotekarza – od okresu międzywojennego po lata pięćdziesiąte XX w. Przegląd stanowisk

Sebastian D. Kotuła
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Telewizyjne inicjatywy środowiska bibliotekarskiego

Jan Krajewski
Polski Związek Bibliotek

Przyszłość polskich bibliotek publicznych i szkolnych w świetle projektu zmian treści Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozmowa z Janem Krajewskim – prezesem Polskiego Związku Bibliotek – poprowadziła Anna Aniszewska

Stefan Kubów
Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników

Małgorzata Kuncewicz
Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Czytelnik niepełnosprawny w środowisku akademickim. Oferta biblioteczna dla osób niewidomych z dysfunkcją wzroku na przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej

Stanisława Kurek-Kokocińska
Uniwersytet Łódzki

Współpraca bibliotek w PRL i RP. Trudności i możliwości

Jolanta Laskowska
Uniwersytet Gdański

Biblioteki ostrawskie w Czechach

Controlling personalny jako narzędzie zarządzania personelem bibliotecznym na przykładzie sieci bibliotek MBP w Gdyni

Controlling personalny w bibliotece

Alina Łagodzińska
Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

Biblioteki w Finlandii. Organizacja systemu oraz współpraca

Paweł Łapucha
Biblioteka Główna AGH w Krakowie

Działalność bibliotek naukowych w Grecji na przykładzie biblioteki szkoły technicznej Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach

Agnieszka Łobocka
Uniwersytet Wrocławski

Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” w kontekście potrzeb osób starszych

Agnieszka Mazurowska
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Bibliotekarze w krajach Beneluksu

Katarzyna Mazur-Kulesza
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Dobór pracowników do służby bibliotecznej w kontekście nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką

Metoda zarządzania konfliktem w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego w świetle badań

Krystyna Michniewicz-Wanik
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Etyka w kulturze organizacyjnej bibliotek akademickich

Monika Murzyn-Kupisz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim

Sergiy Nazarovets
Biblioteka Politechniki Lwowskiej

Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej. Doświadczenia Ukrainy

Richard Olorunsola
Redeemer’s University Library

Gossip in library and information service environments: results of a survey

Sustaining e-resources in Nigerian University Libraries: results of a survey

LeGrand Noel Olsen
Washington State University Vancouver

The Development of Information Transfer Theory: Revolution or Evolution?

Đilda Pečarić
The University of Zagreb. Department of Information Sciences

Bibliometrics Approach to Scientific Communication Structure

Understanding the Development of Information Science in Croatia. Co-word Analysis of Doctoral Dissertations from 1978 to 2009

Marcin Pędich
Uniwersytet w Białymstoku

Biblioteka w świetle teorii wymiarów kultury

Sue Phelps
Washington State University Vancouver

The Challenge of Calculating Value: ROI in Academic Libraries

Ewa Piotrowska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kształcenie bibliotekarzy w krajach arabskich

Social media w wybranych bibliotekach arabskich

Eligiusz Podolan
Biblioteka Neofilologiczna Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca przygraniczna bibliotek uniwersyteckich

Sylwia Pykacz
Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się”

Dejan Ristić
Biblioteka Narodowa Serbii

System bibliotek serbskich. Rozmowa z Dejanem Risticiem dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii

Renata Samotyj
Biblioteka Politechniki Lwowskiej

Zarys działalności metodycznej bibliotek ukraińskich

Magdalena Seta
Biblioteka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Staż w Unii Europejskiej szansą na poznanie struktur organizacyjnych bibliotek

Mariia Sokil
Lviv Polytechnic National University

Integrating new library services into the University Information System

Fedushko Solomia
Lviv Polytechnic National University

Integrating new library services into the University Information System

Teresa Szmigielska
Biblioteka Sejmowa

IFLA jako źródło informacji na temat statystyki bibliotecznej

Miroslav Tuđman
The University of Zagreb. Department of Information Sciences

Bibliometrics Approach to Scientific Communication Structure

Understanding the Development of Information Science in Croatia. Co-word Analysis of Doctoral Dissertations from 1978 to 2009

Agnieszka Wandel
Uniwersytet Wrocławski

Biblioteki publiczno-uniwersyteckie we Francji

Maja Wojciechowska
Uniwersytet Gdański

Biznesplan w działalności biblioteki

Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych

Marketing elektroniczny biblioteki

Merchandising – wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki

Sondażowe badania opinii w działalności bibliotekoznawczej

Sponsoring w działalności biblioteki

Współczesne formy reklamy książki

Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece

Urszula Zięba
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Planowanie strategiczne w bibliotece nie tylko akademickiej

Wioleta Żarów
Biblioteka Główna AGH w Krakowie

CRAI – sieć bibliotek wydziałowych na Uniwersytecie w Barcelonie

Beata Żołędowska-Król
Uniwersytet Śląski

Rola organizacji bibliotekarskich w popularyzacji marketingu bibliotecznego

Beata Żuber
Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
Ewolucja bibliotek francuskich. Potrzeby i oczekiwania użytkowników bibliotek

 

 

« Powrót do strony głównej czasopisma

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP