ibby.pl

      Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk i prezes Polskiej Sekcji IBBY - Maria Kulik podpisały 30 stycznia 2007 roku porozumienie o współpracy między SBP i PS IBBY w zakresie promocji książki, literatury oraz upowszechniania czytelnictwa dzieci i młodzieży.
      Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polska Sekcja IBBY zobowiązują się do wzajemnego promowania działalności partnera. Przedmiotem szczególnej uwagi jest popularyzacja "Świata Książki Dziecięcej" - dodatku do "Poradnika Bibliotekarza" w środowisku osób związanych z książką dla dzieci i młodzieży. Porozumienie zawarto na okres dwóch lat bez zobowiązań finansowych.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP