Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Plany Wydawnicze

 II kwartał 2020 

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

 • Renata Aleksandrowicz – Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku
 • Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Pr. zbior. Red. Hanna Batorowska, Paulia Motylińska
 • Big Data w humanistyce i naukach społecznych Pr. zbior. Red. Aneta Firlej-Buzon

Seria Historyczna

 • Andrzej Mężyński – Józef Grycz (1890-1954) Organizator polskiego bibliotekarstwa

Literatura dla Dzieci i Młodzieży Studia

 • Trzy dekady dzieciństwa. Wychowanie. Sztuka. Media. 1989-2020  Pr. zbior. Red.    G. Leszczyński, M. Niewieczerzał, A. Korczak, E. Rąbkowska
 • Ewelina Palian-Kobiela – Biblioteka i ludzie. Motyw książki w wybranych przekładach powieści obcej po roku 1989.

Biblioteki - Dzieci – Młodzież

 • Grażyna Lewandowicz-Nosal – Ślady Sacrum w literaturze dla dzieci. Studia i szkice

Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza

 • Marcin Blicharski – Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy świat
 • Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat –  Tłum. i oprac. Dorota Grabowska, Grażyna Lewandowicz-Nosal, współpr. Robert Brzóska

Propozycje i Materiały

 • Komunikacja - Media - Kultura – w erze nowe wyzwań  -  Pr. zbior. Red. Jacek Puchalski

POZA SERIAMI

 • Profesor Jadwiga Kołodziejska badaczka i popularyzatorka społecznej roli książki i biblioteki. Księga pamiątkowa. Pr. zbior. Red. Jadwigi Sadowskiej