Przegląd Biblioteczny

Data dodania: 10.08.2011

Przegląd Biblioteczny

ISSN 0033-202X

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu oraz ludziom nauki związanym z naszym zawodem. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest decyzja z 2007 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umieszczeniu tytułu na liście czasopism punktowanych i przyznanie 9 pkt. w grupie polskich czasopism naukowych. Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

 

Przegląd Biblioteczny - numer jubileuszowy z okazji 90-lecia czasopisma
(w jęz. angielskim)

Pobierz numer jubileuszowy

2017 is a very important year for The Library Review because, as the main body of the Polish Librarians’ Association, we are participating in the jubilee celebrations commemorating the 100th anniversary of this organisation, the first in Poland to bring together librarians, bibliographers and book lovers. Also this year, Poland has the honour of organising the IFLA Congress and 83rd General Conference on 19-25 August 2017, in Wrocław. This year’s theme is: Libraries. Solidarity. Society. This will be the third IFLA conference in Poland, the previous ones having been held in 1936 and 1959. Let us remember that, in 1928 (officially), Poland was one of the first countries to join and contribute to the development of the International Library and Bibliographical Committee, known since 1929 as the International Federation of Library Associations and Institutions. The Library Review has been publishing reports from the IFLA conferences for decades, which has allowed the Polish librarians’ community to follow the issues discussed at subsequent meetings on a continuous basis.

Wydanie numeru specjalnego czasopisma Przegląd Biblioteczny - zadanie finansowane w ramach umowy 729/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Do pobrania:

Starsze numery Przeglądu Bibliotecznego w postaci zdigitalizowanej dostępne są na stronach Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej oraz przez Archiwum Cyfrowe SBP. Ich digitalizację dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Redaktor Naczelny prof.dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
Redaktor tematyczny dr hab. Dariusz Grygrowski
Sekretarz Redakcji dr Dorota Grabowska
Redaktor językowy  mgr Anna Wołodko
Redaktor statystyczny  dr Anna Grzecznowska
Rada Redakcyjna

Przewodniczący: Jerzy Franke (WDIB UW)

Mariola Antczak (KIiB UŁ), Shifra Baruchson-Arbib (Bar Ilan University, Israel), Ewa Głowacka (IINiB UMK), Elżbieta Gondek (IBIN UŚ), Artur Jazdon (BUAM), Maria Juda (IBiIN UMCS), Dariusz Kuźmina (WDIB UW), Krystyna Matusiak (University of Denver, USA), Maria Próchnicka (IINiB UJ), Marta Skalska-Zlat (IINiB UWr), Barbara Sosińska-Kalata (WDIB UW), Elżbieta Stefańczyk (SBP), Jolanta Stępniak (Biblioteka PW), Katalin Varga (National Educational Library and Museum, Hungary), Maja Žumer (University of Ljubljana, Slovenia).

Kontakt z redakcją: przeglad.biblioteczny@uw.edu.pl

Spis treści i abstrakty: 

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: