O SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszająca ponad 5,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Misja: SBP jako organizacja oparta na jedności i różnorodności stwarza możliwość podnoszenia kompetencji pracowników bibliotek i działa na rzecz poprawy jakości usług.

Wizja: Chcemy być liderem wyznaczającym kierunki rozwoju bibliotekarzy i bibliotek w zmieniającym się świecie.

Więcej


Sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego (OPP)

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich kadencji 2009-2013, 2013-2017 oraz 2017-2021 dostępne są w Biuletynach ZG SBP.

Stanowiska ZG i ZO SBP - twój komentarzGorąco zachęcamy do wyrażania swoich opinii na temat zmiany ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Chcemy poznać twoją opinię! więcej
Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek - głosowanieRozpoczęło się głosowanie na Plakat Tygodnia Bibliotek 2011! Zapraszamy i zachęcamy do oddawania głosów. więcej
Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. więcej
W warsztatach w dniach 22-23 września br uczestniczyło dwadzieścia osób w tym szesnastu przedstawicieli wszystkich okręgów SBP, jedna reprezentantka ZG SBP, dwie przedstawicielki samorządu lokalnego z Brodnicy oraz przedstawicielka Biura ZG SBP. Uczestnicy szkolenia otrzymali przygotowane przez Rafała Golata i powielone dla każdego z uczestników materiały (83 strony) zawierające wyciągi z ustaw i rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek. więcej
Cel szczegółowy I.1 Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza.
Zadanie I.1.2.1 Przeprowadzenie badań nt. stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz pragmatyki zawodowej w różnych typach bibliotek w wybranych okręgach. więcej
Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na temat zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. więcej
Na stronach internetowych GW opublikowany został wywiad z Krzysztofem Marcinowskim. Gorąco zachęcamy do lektury. więcej
W dniu wczorajszym w MKiDN odbyły się konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw więcej
Cel szczegółowy I.3: Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa
Zadanie I.3.1.2: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych więcej
Powołano Komisję ds. Edukacji Informacyjnej 31. stycznia 2011 r. powołana została Komisja ds. Edukacji Informacyjnej. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP