O SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszająca ponad 7,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Więcej

Sprawozdania:

Konkursy i warsztaty:

Informacje na temat bibliografii regionalnych z całej Polski więcej
Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk zwraca się o propagowanie w środowiskach lokalnych i podpisywanie się pod apelem w sprawie przeznaczenia 1% budżetu Państwa na kulturę. więcej
Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP, skierowała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prośbę o poparcie Stanowiska w sprawie wyjątków i ograniczeń więcej
SBP przyłączyło się do akcji 1% na kulturę. Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk podpisała się pod listem otwartym (apelem) do premiera więcej
W marcu ZG SBP skierował do MKiDN „Stanowisko SBP w sprawie utrzymania zerowej stawki VAT więcej
Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk skierowała pismo do ministra Bogdana Zdrojewskiego w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu środków dla bibliotek w programach operacyjnych MKiDN na 2011 rok więcej
Obrady VI Forum, odbywające się 11 października br. w Bibliotece Narodowej , zgromadziły ok. 250 przedstawicieli wszystkich struktur organizacyjnych SBP, tj kół, oddziałów, okręgów. więcej
Na posiedzeniu Zarządu Głównego SBP w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjęto uchwałę (Uchwała ZG SBP nr 8/2009) w sprawie stosowania manifestu UNESCO/IFLA dot. bibliotek wielokulturowych. M więcej
Konstancinie-Jeziornie rozpoczyna się Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który dokona oceny mijającej kadencji 2005-2009, wyboru nowych władz więcej
Na zjeździe dokonano wyboru na kadencję 2009-2013: przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członków Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: