Forum SBP

UWAGA:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zrezygnował z organizacji Forów, co znalazło odzwierciedlenie w Statucie znowelizowanym przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2013 roku.

O Forum:

Forum jest organem wykonawczym SBP. Jego zadaniem jest podejmowanie problemów nurtujących środowisko bibliotekarskie i wyimana doświadczeń w pracy Stowarzyszenia. Zgodnie ze Staturem Stowarzyszenia Zarząd Główny zwołuje Forum SBP conajminej raz w czasie kandencji i określa jego temat. 

Forum SBP jest uprawnione do:

  • oceny kieunków działalności orgnaów wykonawczych Stowarzyszenia,
  • formułowania wniosków oraz wydawania zaleceń dot. kierunków działalności Stowarzyszenia;
  • podejmowania uchwał wyrażających opinie ws. istotnych dla polskiego bibliotekarstwa.

Do pobrania:

 

VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichW dniach 2-3 września w Kiekrzu k. Poznania obradowało VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, odbywające się pod hasłem:” Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa”. Organizatorami Forum byli Zarząd Główny oraz Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP. W Forum wzięło udział ponad 150 przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego - członków ZG, okręgów i oddziałów Stowarzyszenia oraz gości z administracji państwowej, Instytutu Książki, organizacji pozarządowych i innych, związanych z sektorem książki, upowszechnianiem czytelnictwa oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego więcej
VII Forum SBP         14.06.2011
W dniach 2-3 września 2011 roku, w Kiekrzu koło Poznania, odbędzie się VII FORUM SBP pod hasłem „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa”. więcej
W dniach 2-3 września 2011 roku, w Kiekrzu koło Poznania, odbędzie się VII FORUM SBP pod hasłem „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa”. Redakcja portalu zaprasza do zapoznania się z pierwszymi informacjami na ten temat. więcej
Obrady VI Forum, odbywające się 11 października br. w Bibliotece Narodowej , zgromadziły ok. 250 przedstawicieli wszystkich struktur organizacyjnych SBP, tj kół, oddziałów, okręgów. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy