Główna Komisja Rewizyjna

Skład:

Przewodniczący: Marian Butkiewicz

marian.butkiewicz@up.lublin.pl

Wiceprzewodnicząca: Jolanta Szewczak

Sekretarz: Marzena Łykowska

Członkowie: Teresa Milewska, Witold Przybyszewski, Grażyna Rurowicz, Joanna Szymczak-Ryczel

Zastępcy członków: Krzysztof Taciak, Maciej Waltoś

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP