Rocznice

Ludzie, o których warto pamiętać

Z inicjatywy Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Zarządu Oddziału SBP w Warszawie uruchamiany zakładkę "Rocznice". Członkowie Zespołu będą tu umieszczać notki biograficzne osób, o których warto pamiętać ze względu na ich zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego. Mamy nadzieję, iż tak gromadzony materiał pozwoli z czasem na utworzenie e-słownika polskich bibliotekarzy, którego dotąd nie posiadamy.

80 rocznica śmierci Wiktorii Muklanowicz14 listopada 2018 roku mija 80 lat od śmierci Wiktorii Muklanowicz, działaczki oświatowej, bibliotekarki, wieloletniej współpracownicy pierwszego dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Faustyna Czerwijowskiego. więcej
45 rocznica śmierci Marty Burbianki29 października 2018 roku mija 45 rocznica śmierci Marty Burbianki (1898-1973), kresowianki, wybitnego bibliotekarza, bibliografa, dydaktyka, nauczyciela-społecznika, gorącej patriotki, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. więcej
15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej19 października 2018 roku mija 15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej, starszego kustosza dyplomowanego, wieloletniej wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
30 rocznica śmierci Hanny Uniejewskiej21 września 2018 roku mija 30 rocznica śmierci dr Hanny Uniejewskiej (1921-1988), specjalistki z zakresu informacji naukowej i bibliografii, wieloletniej dyrektor Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. więcej
Spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza - fotorelacja11 września br. w Czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza więcej
10 rocznica śmierci Haliny Chamerskiej2 sierpnia 2018 roku mija 10 rocznica śmierci dr hab. Haliny Chamerskiej (1922-2008), historyka, bibliotekoznawcy, badacza historii społecznej Polski XIX w., dziejów książki polskiej XIX-XX w., organizacji i metodyki informacji naukowej w bibliotekach. więcej
60 rocznica śmierci Stanisława Piotra Koczorowskiego30 lipca 2018 roku mija 60 rocznica śmierci Stanisława Piotra Koczorowskiego (1888-1958), bibliotekarza, bibliofila, literata, tłumacza literatury francuskiej, redaktora i bibliografa. więcej
10 rocznica śmierci Jerzego Andrzejewskiego11 lipca 2018 roku mija 10 rocznica śmierci dr. Jerzego Andrzejewskiego (1944-2008), wybitnego specjalisty w zakresie księgozbiorów historycznych i przemieszczonych, eksperta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego więcej
10 rocznica śmierci Marii Dembowskiej26 czerwca 2018 roku mija 10 rocznica śmierci profesor Marii Dembowskiej (1914-2008), zasłużonej na polu bibliografii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i naukoznawstwa. więcej
55 rocznica śmierci Adama Lewaka25 czerwca 2018 roku mija 55 rocznica śmierci Adama Lewaka (1891-1963), kustosza raperswilskich zbiorów bibliotecznych (1915-1939), które wprowadził do obiegu informacyjnego i naukowego. więcej
15 rocznica śmierci Józefa Lewickiego25 czerwca 2018 roku mija 15 rocznica śmierci płk. Józefa Lewickiego (1926-2003), który fachowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki zdobył w Wojskowej Akademii Politycznej więcej
30 rocznica śmierci Marii Gutry3 czerwca 2018 roku mija 30 rocznica śmierci Marii Gutry (1899-1988), nestorki polskiego bibliotekarstwa dla dzieci, popularyzatorki twórczości dla młodego czytelnika, pionierki badań czytelnictwa dzieci. więcej
10 rocznica śmierci Stanisława Siekierskiego26 maja 2018 roku mija 10 rocznica śmierci profesora Stanisława Siekierskiego (1929-2008), badacza księgozbiorów bibliotecznych, czytelnictwa i rynku wydawniczego, socjologa literatury, historyka kultury polskiej, nauczyciela akademickiego. więcej
15 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej 22 maja 2018 roku mija 15 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej (1907-2003), „pierwszej damy bibliotekarstwa emigracyjnego”, zarazem pisarki, krytyczki literackiej, autorki prac z zakresu historii literatury i kultury. więcej
10 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej13 maja 2018 roku mija 10 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej (1929-2008), wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej, kierowniczki Instytutu Bibliograficznego, bibliografa, redaktora wydawnictw bibliograficznych i bibliotekarskich. więcej
40 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego23 kwietnia 2018 roku mija 40 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego (1901-1978), organizatora i twórcy bibliotekarstwa naukowego, specjalisty z zakresu budownictwa bibliotecznego. więcej
30 rocznica śmierci Heleny Falkowskiej20 kwietnia 2018 roku mija 30 rocznica śmierci Heleny Falkowskiej (1909-1988), zasłużonej nauczycielki, wychowawczyni młodzieży, jednej z najwybitniejszych przedstawicielek bibliotekarstwa szkolnego. więcej
35 rocznica śmierci Heleny Hleb-Koszańskiej16 kwietnia 2018 roku mija 35 rocznica śmierci Heleny Hleb-Koszańskiej (1903-1983), osoby o wielkiej erudycji i kulturze, cieszącej się prawdziwym autorytetem zawodowym, zwłaszcza w zakresie bibliografii więcej
75 rocznica śmierci Antoniego Stolarskiego2 kwietnia 2018 roku mija 75 rocznica śmierci Antoniego Stolarskiego (1904-1943), jednej z największych nadziei polskiego bibliotekarstwa okresu międzywojennego. Pełen pomysłów na ożywienie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej i zapewnienia im szerokiego dostępu do książek, stworzenia sieci bibliotek pedagogicznych, sprawny organizator i społecznik, był także aktywnym członkiem Związku Bibliotekarzy Polskich. więcej
50 rocznica śmierci Czesława Kozioła26 marca 2018 roku mija 50 rocznica śmierci Czesława Kozioła (1909-1968), współtwórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego więcej
15 rocznica śmierci Juliusza Bernarda22 marca mija 15 rocznica śmierci Juliusza Bernarda (1930 – 2003), bibliotekarza, instruktora, metodyka, wieloletniego zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. więcej
10 rocznica śmierci Andrzeja Wyczańskiego22 marca 2018 roku mija 10 rocznica śmierci profesora Andrzeja Wyczańskiego (1924-2008), wybitnego historyka czasów nowożytnych, mającego istotne zasługi w organizacji technologii tworzenia dokumentów zastępczych (mikrofilmów) w polskim bibliotekarstwie. więcej
40 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka25 lutego mija 40 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka (1894 – 1978), nauczyciela, bibliofila, znawcy i kolekcjonera ekslibrisów, przez ponad 40 lat związanego z bibliotekarstwem. więcej
55 rocznica śmierci Stefana Vrtela-Wierczyńskiego3 lutego 2018 r. minęła 55 rocznica śmierci Stefana Vrtela-Wierczyńskiego (1886-1963), wybitnego polskiego bibliotekarza i bibliografa więcej
20 rocznica śmierci Heleny Jareckiej4 lutego minęło dwadzieścia lat od tragicznej śmierci mgr Heleny Jareckiej, starszego kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie więcej
15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka30 stycznia 2018 roku mija 15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka (1912-2003), zasłużonego bibliografa i bibliotekarza, doktora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego, więcej
65 rocznica śmierci Jana Muszkowskiego29 stycznia 2018 r. mija 65 rocznica śmierci Jana Muszkowskiego jednego z najwybitniejszych bibliotekarzy polskich I poł. XX w. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP