Rocznice

Ludzie, o których warto pamiętać

Z inicjatywy Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Zarządu Oddziału SBP w Warszawie uruchamiany zakładkę "Rocznice". Członkowie Zespołu będą tu umieszczać notki biograficzne osób, o których warto pamiętać ze względu na ich zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego. Mamy nadzieję, iż tak gromadzony materiał pozwoli z czasem na utworzenie e-słownika polskich bibliotekarzy, którego dotąd nie posiadamy.

55 rocznica śmierci ks. Józefa Jarzębowskiego 13 września 2019 r. mija 55 rocznica śmierci ks. Józefa Jarzębowskiego (1897-1964), od 1917 r. członka Zgromadzenia Księży Marianów. Nowicjat odbywał na warszawskich Bielanach, uczył się w Seminarium Duchownym w Warszawie, studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. więcej
20 rocznica śmierci Stefana Gniazdowskiego12 września 2019 r. mija 20 rocznica śmierci Stefana Gniazdowskiego (1908-1999), magistra inżyniera, dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (PW), wybitnego specjalisty w zakresie informacji naukowo-technicznej. więcej
35 rocznica śmierci Mieczysława Gębarowicza2 września 2019 r. mija 35 rocznica śmierci Mieczysława Gębarowicza (1893-1984), historyka sztuki oraz dziejów książki, wieloletniego bibliotekarza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO) i ostatniego dyrektora lwowskiego Ossolineum. więcej
30 rocznica śmierci profesora Jana Baumgarta17 sierpnia 2019 r. mija 30 rocznica śmierci profesora Jana Baumgarta (1904-1989) - historyka, bibliotekoznawcy, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, dydaktyka, Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
30 rocznica śmierci Mariana Ludwika Górkiewicza31 lipca mija 30 rocznica śmierci Mariana Ludwika Górkiewicza (1910-1989), wybitnego organizatora bibliotekarstwa, zasłużonego w ratowaniu i zabezpieczaniu zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz zbiorów po aresztowanych i deportowanych profesorach polskich we Lwowie, wieloletniego wicedyrektora i dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, bibliografa i dydaktyka. więcej
45 rocznica śmierci Wacława Olszewicza 20 lipca 2019 r. mija 45 rocznica śmierci Wacława Olszewicza (1888-1974), historyka kultury, bibliotekarza, bibliografa i bibliofila, a także wysokiej rangi urzędnika państwowego i ekonomicznego. W l. 1906-1910 studiował w Paryżu na Wydziale Dyplomatycznym w Ecole Libre des Sciences Politiques i w Brukseli nauki polityczne i administracyjne. więcej
35 rocznica śmierci Michała Ambrosa2 lipca 2019 r. mija 35 rocznica śmierci Michała Ambrosa (1891-1984), pedagoga, bibliotekarza, bibliografa, wykładowcy w Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. więcej
50 rocznica śmierci Reginy Danysz-Fleszarowej 1 lipca 2019 r. mija 50 rocznica śmierci Reginy Danysz-Fleszarowej (1888-1969), wybitnej bibliografki, bibliotekarki i działaczki społecznej. Po studiach w Zurychu i Paryżu, uzyskała w 1913 r. na Sorbonie stopień doktora nauk przyrodniczych i podjęła pracę naukową w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Lwowskiego, pod kierunkiem prof. Eugeniusza Romera. więcej
20 rocznica śmierci Janusza Kapuścika 30 czerwca 2019 r. mija 20 rocznica śmierci profesora Janusza Kapuścika (1932-1999), bibliotekoznawcy, bibliografa, dyrektora Biblioteki Akademii Medycznej w Warszawie i Głównej Biblioteki Lekarskiej. więcej
30. rocznica śmierci ks. Donalda Bilińskiego10 czerwca 2019 r. mija 30 rocznica śmierci ks. Donalda Stanleya Bilińskiego (1916-1989), urodzonego w USA, członka Zgromadzenia Św. Franciszka. Po święceniach kapłańskich w 1942 r. studiował bibliotekarstwo na Uniwersytecie w Chicago, następnie w Waszyngtonie. W 1948 r. ukończył także studia z zakresu archiwistyki. więcej
30 rocznica śmierci Józefa Korpały23 maja 2019 r. mija 30 rocznica śmierci doc. dr Józefa Korpały (1905-1989), organizatora bibliotekarstwa, historyka i teoretyka bibliografii, historyka literatury, działacza społeczno-oświatowego. więcej
40 rocznica śmierci Ksawerego Świerkowskiego13 maja 2019 r. mija 40 rocznica śmierci Ksawerego Świerkowskiego (1897-1979), bibliotekarza, księgoznawcy, bibliografa, bibliofila, docenta w Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciela wielu pokoleń bibliotekarzy i księgarzy, dyrektora Biblioteki Narodowej i Biblioteki SGGW. więcej
25 rocznica śmierci Krystyny Muszyńskiej11 maja 2019 r. mija 25 rocznica śmierci Krystyny Muszyńskiej (1923-1994), wybitnej znawczyni rękopisów, wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej. więcej
35 rocznica śmierci Elżbiety Skierkowskiej4 maja 2019 r. mija 35 rocznica śmierci Elżbiety Skierkowskiej (1907-1984), bibliotekarki, znawczyni zbiorów graficznych. więcej
140. rocznica urodzin Heleny Radlińskiej2 maja 1879 r. urodziła się Helena Radlińska, historyk oświaty, organizator i teoretyk bibliotekarstwa, badacz czytelnictwa. więcej
20 rocznica śmierci Jerzego Zatheya27 kwietnia 2019 r. mija 20 rocznica śmierci Jerzego Zatheya (1911-1999), historyka, bibliotekarza, wybitnego rękopiśmiennika, badacza kultury średniowiecznej i renesansowej więcej
35 rocznica śmierci Heleny Więckowskiej 10 kwietnia 2019 r. mija 35 rocznica śmierci prof. Heleny Więckowskiej (4.05.1897 –10.04.1984). Należała do pokolenia twórców nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. więcej
20 rocznica śmierci Józefa Czerniego26 marca 2019 r. mija 20 rocznica śmierci doktora Józefa Czerniego (1915-1999), jednego z czołowych bibliotekarzy naukowych bibliotek technicznych, zasłużonego dla bibliotekarstwa i informacji naukowej, organizatora i racjonalizatora pracy bibliotecznej, starszego kustosza dyplomowanego, wieloletniego dyrektora Biblioteki Politechniki Krakowskiej, nauczyciela akademickiego, aktywnego działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
15 rocznica śmierci Władysławy Wasilewskiej20 lutego 2019 r. mija 15 rocznica śmierci Władysławy Wasilewskiej (1922-2004), która całe życie poświęciła służbie społecznej, pracy bibliotekarskiej, pisarskiej, krytyczno-literackiej, edytorstwu. więcej
75 rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego7 lutego 2019 r. mija 75 rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego (1893-1944), docenta z zakresu bibliologii i bibliografii, wybitnego znawcy książki XV i XVI w., bibliofila. więcej
15 rocznica śmierci Jolanty Goc6 lutego 2019 r. mija 15 rocznica śmierci Jolanty Goc (1954-2004), kustosza dyplomowanego, wieloletniej dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zaangażowanej w modernizację bibliotek środowiska szczecińskiego. więcej
30 rocznica śmierci Józefy Korneckiej2 lutego 2019 r. mija 30 rocznica śmierci Józefy Korneckiej (1907-1989), organizatorki bibliotek, działaczki społeczno-kulturalnej, zafascynowanej ideałami lewicowymi, którym pozostała wierna do końca życia. więcej
15 rocznica śmierci Anny Paluszkiewicz28 stycznia 2019 r. mija 15 rocznica śmierci Anny Paluszkiewicz (1941-2002), absolwentki Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością metody numeryczne więcej
25 rocznica śmierci Władysławy Borkowskiej18 stycznia 2019 r. mija 25 rocznica śmierci Władysławy Borkowskiej, bibliotekarki i bibliografa, organizatorki i wieloletniej kierowniczki Publicznej Biblioteki Instytutu Urbanistyki i Architektury, członka honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która wniosła duży wkład w ujednolicenie zasad katalogowania alfabetycznego zbiorów w bibliotekach polskich. więcej
70 rocznica śmierci Mieczysława Haimana15 stycznia 2019 r. mija 70 rocznica śmierci Mieczysława Haimana (1888-1949), działacza polonijnego, badacza dziejów Polaków w Ameryce, więcej
10 rocznica śmierci Ryszarda Marciniaka10 stycznia 2019 r. mija 10 rocznica śmierci Ryszarda Marciniaka (1939-2009), historyka, wybitnego znawcy rękopisów staropolskich. więcej
25 rocznica śmierci Marii Manteufflowej7 stycznia 2019 r. mija 25 rocznica śmierci dr Marii Manteufflowej (1905-1994) historyka, bibliotekarki, która wniosła olbrzymi wkład w organizację i rozwój ośrodków informacji naukowej w powojennych bibliotekach polskich. więcej
35 rocznica śmierci Zofii Hryniewicz6 grudnia 2018 roku mija 35 rocznica śmierci Zofii Hryniewicz (1891-1983), bibliotekarki, organizatorki instytucji bibliotecznych, aktywistki społecznej, działaczki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
80 rocznica śmierci Wiktorii Muklanowicz14 listopada 2018 roku mija 80 lat od śmierci Wiktorii Muklanowicz, działaczki oświatowej, bibliotekarki, wieloletniej współpracownicy pierwszego dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Faustyna Czerwijowskiego. więcej
45 rocznica śmierci Marty Burbianki29 października 2018 roku mija 45 rocznica śmierci Marty Burbianki (1898-1973), kresowianki, wybitnego bibliotekarza, bibliografa, dydaktyka, nauczyciela-społecznika, gorącej patriotki, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. więcej
15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej19 października 2018 roku mija 15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej, starszego kustosza dyplomowanego, wieloletniej wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
30 rocznica śmierci Hanny Uniejewskiej21 września 2018 roku mija 30 rocznica śmierci dr Hanny Uniejewskiej (1921-1988), specjalistki z zakresu informacji naukowej i bibliografii, wieloletniej dyrektor Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. więcej
Spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza - fotorelacja11 września br. w Czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza więcej
10 rocznica śmierci Haliny Chamerskiej2 sierpnia 2018 roku mija 10 rocznica śmierci dr hab. Haliny Chamerskiej (1922-2008), historyka, bibliotekoznawcy, badacza historii społecznej Polski XIX w., dziejów książki polskiej XIX-XX w., organizacji i metodyki informacji naukowej w bibliotekach. więcej
60 rocznica śmierci Stanisława Piotra Koczorowskiego30 lipca 2018 roku mija 60 rocznica śmierci Stanisława Piotra Koczorowskiego (1888-1958), bibliotekarza, bibliofila, literata, tłumacza literatury francuskiej, redaktora i bibliografa. więcej
10 rocznica śmierci Jerzego Andrzejewskiego11 lipca 2018 roku mija 10 rocznica śmierci dr. Jerzego Andrzejewskiego (1944-2008), wybitnego specjalisty w zakresie księgozbiorów historycznych i przemieszczonych, eksperta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego więcej
10 rocznica śmierci Marii Dembowskiej26 czerwca 2018 roku mija 10 rocznica śmierci profesor Marii Dembowskiej (1914-2008), zasłużonej na polu bibliografii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i naukoznawstwa. więcej
55 rocznica śmierci Adama Lewaka25 czerwca 2018 roku mija 55 rocznica śmierci Adama Lewaka (1891-1963), kustosza raperswilskich zbiorów bibliotecznych (1915-1939), które wprowadził do obiegu informacyjnego i naukowego. więcej
15 rocznica śmierci Józefa Lewickiego25 czerwca 2018 roku mija 15 rocznica śmierci płk. Józefa Lewickiego (1926-2003), który fachowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki zdobył w Wojskowej Akademii Politycznej więcej
30 rocznica śmierci Marii Gutry3 czerwca 2018 roku mija 30 rocznica śmierci Marii Gutry (1899-1988), nestorki polskiego bibliotekarstwa dla dzieci, popularyzatorki twórczości dla młodego czytelnika, pionierki badań czytelnictwa dzieci. więcej
10 rocznica śmierci Stanisława Siekierskiego26 maja 2018 roku mija 10 rocznica śmierci profesora Stanisława Siekierskiego (1929-2008), badacza księgozbiorów bibliotecznych, czytelnictwa i rynku wydawniczego, socjologa literatury, historyka kultury polskiej, nauczyciela akademickiego. więcej
15 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej 22 maja 2018 roku mija 15 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej (1907-2003), „pierwszej damy bibliotekarstwa emigracyjnego”, zarazem pisarki, krytyczki literackiej, autorki prac z zakresu historii literatury i kultury. więcej
10 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej13 maja 2018 roku mija 10 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej (1929-2008), wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej, kierowniczki Instytutu Bibliograficznego, bibliografa, redaktora wydawnictw bibliograficznych i bibliotekarskich. więcej
40 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego23 kwietnia 2018 roku mija 40 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego (1901-1978), organizatora i twórcy bibliotekarstwa naukowego, specjalisty z zakresu budownictwa bibliotecznego. więcej
30 rocznica śmierci Heleny Falkowskiej20 kwietnia 2018 roku mija 30 rocznica śmierci Heleny Falkowskiej (1909-1988), zasłużonej nauczycielki, wychowawczyni młodzieży, jednej z najwybitniejszych przedstawicielek bibliotekarstwa szkolnego. więcej
35 rocznica śmierci Heleny Hleb-Koszańskiej16 kwietnia 2018 roku mija 35 rocznica śmierci Heleny Hleb-Koszańskiej (1903-1983), osoby o wielkiej erudycji i kulturze, cieszącej się prawdziwym autorytetem zawodowym, zwłaszcza w zakresie bibliografii więcej
75 rocznica śmierci Antoniego Stolarskiego2 kwietnia 2018 roku mija 75 rocznica śmierci Antoniego Stolarskiego (1904-1943), jednej z największych nadziei polskiego bibliotekarstwa okresu międzywojennego. Pełen pomysłów na ożywienie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej i zapewnienia im szerokiego dostępu do książek, stworzenia sieci bibliotek pedagogicznych, sprawny organizator i społecznik, był także aktywnym członkiem Związku Bibliotekarzy Polskich. więcej
50 rocznica śmierci Czesława Kozioła26 marca 2018 roku mija 50 rocznica śmierci Czesława Kozioła (1909-1968), współtwórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego więcej
15 rocznica śmierci Juliusza Bernarda22 marca mija 15 rocznica śmierci Juliusza Bernarda (1930 – 2003), bibliotekarza, instruktora, metodyka, wieloletniego zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. więcej
10 rocznica śmierci Andrzeja Wyczańskiego22 marca 2018 roku mija 10 rocznica śmierci profesora Andrzeja Wyczańskiego (1924-2008), wybitnego historyka czasów nowożytnych, mającego istotne zasługi w organizacji technologii tworzenia dokumentów zastępczych (mikrofilmów) w polskim bibliotekarstwie. więcej
40 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka25 lutego mija 40 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka (1894 – 1978), nauczyciela, bibliofila, znawcy i kolekcjonera ekslibrisów, przez ponad 40 lat związanego z bibliotekarstwem. więcej
55 rocznica śmierci Stefana Vrtela-Wierczyńskiego3 lutego 2018 r. minęła 55 rocznica śmierci Stefana Vrtela-Wierczyńskiego (1886-1963), wybitnego polskiego bibliotekarza i bibliografa więcej
20 rocznica śmierci Heleny Jareckiej4 lutego minęło dwadzieścia lat od tragicznej śmierci mgr Heleny Jareckiej, starszego kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie więcej
15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka30 stycznia 2018 roku mija 15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka (1912-2003), zasłużonego bibliografa i bibliotekarza, doktora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego, więcej
65 rocznica śmierci Jana Muszkowskiego29 stycznia 2018 r. mija 65 rocznica śmierci Jana Muszkowskiego jednego z najwybitniejszych bibliotekarzy polskich I poł. XX w. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP