Zespoły robocze

Zespół ds.Archiwum SBP:
Powołany uchwałą Nr 4nk/2013 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r.

Komitet Programowo - Organizacyjny Krajowego Zjazdu Delegatów SBP:
Powołany Uchwałą Nr 5/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r.

Komitet Programowo - Organizacyjny Jubileuszu 95. SBP oraz Jubileuszu 85. „Przeglądu Bibliotecznego”:
Powołany Uchwałą Nr 4/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r.

Zespoł ds. ulg i bonusów SBP:
Powołany Uchwałą Nr 3/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 r.

Zespoł ds. akredytacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w zakresie programów kształcenia:
Powołany Uchwałą Nr 1/2012 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zespoł ds. nowelizacji „Strategii”:
Powołany Uchwałą Nr 2/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 

Zespół ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych:
Powołany Uchwałą nr 4 Prezydium Zarządu Głównego SBP z dnia 31 maja 2010 roku.

Zespół ds. opracowania koncepcji ogólnokrajowego zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych:
Powołany Uchwałą nr 3 Zarządu Głównego SBP z dnia 26 marca 2010 r.

Zespół ds. ustawy o bibliotekach:
Powołany w dniu 17 grudnia 2009 roku w celu wypracowania projektu nowej ustawy o bibliotekach.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP