Dokumenty i publikacje Komisji ds. Edukacji Informacyjnej

Dokumenty i publikacje międzynarodowe

  • Lau, J. (2011). Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie (przekład KEI, wersja nr) - PDF, MOBI, EPUB
  • Rekomendacje IFLA w sprawie kompetencji informacyjnych i medialnych (przekład KEI) - PDF

Raporty

Działalność KEI

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP