Skład komisji

Przewodnicząca:
Vacat

Wiceprzewodnicząca:
Joanna Dziak (Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej)
e-mail: joanna.dziak@polsl.pl

Sekretarz:
Zuza Wiorogórska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
e-mail: z.d.wiorogorska@uw.edu.pl

Członkinie Zarządu: Marta Kostecka (Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie), Katarzyna Materska (Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Magdalena Seta (Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Pozostałe członkinie Komisji: Urszula Bochyńska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Wsparcie Bibliotek), Matylda Filas (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Lilianna Nalewajska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa).

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP