Skład Komisji Nowych Technologii

Przewodnicząca Komisji: Lilia Marcinkiewicz
Książnica Pomorska im St. Staszica w Szczecinie
ul.Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
tel.: 91 481 91 22
e-mail: l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl

Grzegorz Winnicki - sekretarz
Krzysztof Tkacz - członek zarządu
Katarzyna Winogrodzka - członek zarządu

Członkowie Komisji: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, Bogusława Bęben, Piotr Boczkowski, Marcin Gabrysiak, Elżbieta Górska, Krzysztof Janczewski, Tomasz Kalota, Agnieszka Koszowska, Teresa Radziszewska, Wojciech Kowalewski, Aleksander Trembowiecki, Agata Wietecha, Leszek Wójcikiewicz, Łukasz Załęski.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP