Skład Komisji Nowych Technologii

Przewodniczący Komisji: dr Leszek Szafrański

Biblioteka Jagiellońska. Uniwersytet Jagielloński
e-mail: l.szafranski@uj.edu.pl

Wiceprzewodniczący: Wojciech Kowalewski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Członek Zarządu: dr Dorota Siwecka

Uniwersytet Wrocławski

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP