Skład Komisji Nowych Technologii

Przewodniczący Komisji: Tomasz Sopyło,

e-mail: tomasz@sopylo.pl
 
Wojciech Kowalewski - Wiceprzewodniczący Komisji
Dorota Siwecka - Członek Zarządu
Leszek Śnieżko - Członek Zarządu
Aleksander Trembowiecki - Członek Zarządu

Członkowie Komisji:
Bogusława Bęben
Piotr Boczkowski
Krzysztof Janczewski
Lilia Marcinkiewicz
Alicja Sobańska
Krzysztof Tkacz
Agata Wietecha
Grzegorz Winnicki
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP