Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów

Skałd Komisji:

Przewodnicząca: Beata Czekaj Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca: Barbara Wojdyła
Sekretarz: Marta Parnowska
Członkowie: Ewa Potrzebnicka, Ewa Stachowska-Musiał

Kontakt:

Biuro ZG SBP, Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
e-mail: biuro@sbp.pl
tel.: 22 825-97-05, fax: 22 825-53-49
e-mail: bwisniewska@cbw.pl, tel.: 22 681-69-71

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP

Tagi