Rada Programowa Wydawnictwa SBP (kadencja 2013-2017)

 • Danuta Brzezińska
 • Maria Burchard
 • Jadwiga Chruścińska
 • dr Stanisław Czajka
 • Janina Jagielska
 • dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina (przewodniczący)
 • Janusz Nowicki (sekretarz)
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
 • prof. dr hab. Bogumiła Staniów
 • Elżbieta Stefańczyk
 • prof. dr hab. Jacek Wojciechowski
 • prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP