Sekcja Bibliotek Naukowych

Skład Sekcji:

Przewodnicząca: Maria Kycler 

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 

ul.  Bankowa 11A 
40-007  Katowice 
tel. (32) 786 51 64 

e-mail: maria.kycler@ciniba.edu.pl 
e-mail: sbsw.katowice@gmail.com

Wiceprzewodnicząca: Ewa Matczuk
Sekretarz: Bogumiła Warząchowska
Członkowie Zarządu: Anastazja Śniechowska-Karpińska, Emilia Lepkowska, Kiriakos Chatzipentidis

Członkowie sekcji: Joanna Nastalska-Wiśnicka, Elżbieta Świder, Janina Kontek, Ewa Matczuk, Marianna Flis-Jaszczuk, Iwona Kasiura, Ewa Bobruk, Magdalena Gomułka, Katarzyna Wojtaszak, Dariusz Perliński, Maria Bosacka, Karolina Popławska.


Sekcja Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich skupia biblioteki naukowe różnych typów, przede wszystkim biblioteki szkół wyższych.

Celem działalności Sekcji jest:

 • definiowanie istotnych społecznie problemów w teorii i praktyce działalności bibliotek naukowych, w szczególności bibliotek szkół wyższych;
 • upowszechnianie innowacyjnych form i metod pracy bibliotek naukowych;
 • inicjowanie dyskusji nad problemami rozwoju bibliotek naukowych/uczelnianych oraz zawodu bibliotekarza;
 • monitorowanie i wspieranie korzystnych uregulowań dotyczących pracowników bibliotek naukowych;
 • monitorowanie i wspieranie korzystnych uregulowań dotyczących dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej;
 • wspieranie SBP w działaniach legislacyjnych dotyczących bibliotek naukowych/szkół wyższych;
 • organizacja konferencji, sympozjów, debat i innych wydarzeń w celu omówienia najbardziej aktualnych kwestii związanych z działalnością bibliotek naukowych oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia ich personelu;
 • redagowaniu lub współredagowanie czasopism naukowych i monografii zbiorowych;
 • wspieranie członków Sekcji w realizacji inicjatyw lokalnych;
 • integracja oraz inicjowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami naukowymi/uczelnianymi w zakresie organizacji procesów bibliotecznych i pracy z informacją, a także wzmacnianie powiązań bibliotecznych z instytucjami naukowymi oraz edukacyjnymi
 • uczestnictwo w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych SBP;
 • rozpowszechnianie informacji na temat bieżącej działalności Sekcji oraz przygotowywanie materiałów o działaniach Sekcji do Biuletynu Informacyjnego SBP;
 • współpraca z Zarządem Głównym SBP i Wydawnictwem SBP.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP

Tagi