Sekcja Bibliotek Publicznych

Skład Sekcji:

Przewodnicząca: Ewa Krukowska
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
email: ekrukowska@mbp.szczecin.pl

Członkowie: Andrzej Jagodziński, Krzysztof Marcinowski.

Sekcja Bibliotek Publicznych zaprasza do współpracyW związku z realizacją planu na kolejną kadencję działalności Sekcji Bibliotek Publicznych SBP zwracamy się do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z bibliotekarstwem publicznym o włączenie się do współpracy. więcej
Nowe władze Sekcji Bibliotek PublicznychW związku z zakończeniem kadencji dotychczasowego Zarządu Sekcji Bibliotek Publicznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pragniemy poinformować o przeprowadzeniu wyborów na kolejne lata 2013 -2017, wyłonieniu przewodniczącego oraz ukonstytuowaniu zarządu sekcji. więcej
    
    
Odjazdowy Bibliotekarz 2017 / 6. edycja szczecińskaRealizowane od 2012 r. edycje szczecińskie Odjazdowego Bibliotekarza są ściśle powiązane z bieżącymi hasłami Tygodnia Bibliotek oraz nakierowane na prezentowanie miejsc związanych z książką na mapie Szczecina. Elementami stałymi wydarzenia są: miejsce startu – biblioteka (co rok inna), rozdawanie szprychówek, pieczętowanie książek okolicznościowym stemplem, akcja „częstowania książką”, prezentacja szczecińskich organizacji/instytucji propagujących czytelnictwo i rower, integracyjne ognisko. W trakcie 6. edycji szczecińskiej Odjazdowego Bibliotekarza - 20 maja 2017 - pogoda nie zachęcała, by wsiąść na rower (ciężkie chmury i wiatr), więc na stracie zjawiło się ok. 35 osób, ale zapewniło to integrację grupy, której liczba powiększała się lub uszczuplała w trakcie trwania akcji. W planie tego kolorowego wydarzenia było zwiedzanie (biblioteki, muzeum, strefa kultury), rozdawanie książek, krótkie odcinki do przejazdu rowerem (przyczynek do żartów), loteria, konkurencja sprawnościowo-literacka i ognisko. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP