Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

Skład Sekcji:

Przewodnicząca Sekcji: Iwona Smarsz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
ul. B. Prusa 3; 60-819 Poznań
tel. 61 664-08-52, 61 664-08-52
e-mail: dyrektor@wbp.poznan.pl

Wiceprzewodnicząca: Wiesława Szlachta
Sekretarz: Małgorzata Grzelak
Członkowie: Barbara Appel, Lidia Ippoldt, Ewelina Surniak, Anna Sabiłło.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP