Redakcja portalu SBP.pl

tel. 22 608-28-25
email: redakcja.portal@sbp.pl

Joanna Filimonow
redaktor naczelna portalu sbp.pl
email: j.filimonow@sbp.pl 


Uwaga! Z dniem 17.12.2018 r. przesyłanie treści za pomocą specjalnego formularza udostępnionego na portalu zostaje zawieszone.
Prosimy o nadsyłanie materiałów bezpośrednio na adres redakcji SBP.pl: redakcja.portal@sbp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania tylko wybranych materiałów. Preferowane będą treści dotyczące:

 • wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez struktury Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
 • wydarzeń objętych patronatem honorowym przez SBP / medialnym portalu SBP.pl*
 • wydarzeń organizowanych przez Partnerów SBP
 • ogłoszeń o pracę dla bibliotekarzy (ogłoszenia zamieszczamy bezpłatnie i bezterminowo)
 • organizacji bezpłatnych szkoleń dla bibliotekarzy, w tym elearningowych
 • projektów realizujących postanowienia Agendy 2030 i wspierających osięganie celów zrównoważonego rozwoju
 • realizacji projektów ekologicznych wpisujących się w idę "zielonej biblioteki" (ang. green library)

1) Treści należy przygotować w postaci elektronicznej: tekst w plikach formatu .doc. lub .odt. a zdjęcia (koniecznie przesłane oddzielnie!) w plikach formatu .jpg, .png

2) Przesłane treści należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora i/lub nazwą Instytucji 

3) Redakcja może odmówić opublikowania informacji na portalu, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że:

 • są one sprzeczne z polskim prawem,
 • naruszają prawo autorskie,
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie
 • zawierają wulgaryzmy,
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
 • obrażają osoby publiczne,
 • nie wiążą się tematycznie z profilem portalu.

4) Redakcja ma prawo wprowadzić w tekstach poprawki korektorskie i redakcyjne.

5) Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich za przesłane teksty i zdjęcia.

 

*Zachęcamy do występowania o patronat medialny SBP.pl. W tym celu prosimy o kontakt z naszą Redakcją.


 

Biuro ZG SBP

Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
email: biuro@sbp.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 
8.00-15.30

Dyrekcja

Aldona Zawałkiewicz
dyrektor Biura ZG SBP
tel. 22 608-28-24
600 077 567
email: a.zawalkiewicz@sbp.pl

Sekretariat:
Małgorzata Dargiel-Kowalska
22 608-28-27
email: m.dargiel-kowalska@sbp.pl

 

Dział Sprzedaży/e-Sklep SBP

tel. 22 608-28-26
email: sprzedaz@sbp.pl

Beata Pudełko
specjalista ds. sprzedaży
email: sprzedaz@sbp.pl

Jadwiga Barszczewska
specjalista ds. kolportażu

 

Księgowość

22 608-28-23
email: finanse@sbp.pl

Mariusz Próchnicki
główny księgowy
email: m.prochnicki@sbp.pl

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP

ul. Konopczyńskiego 5/7
00-335 Warszawa
tel./fax 22 827-52-96
email: wydawnictwo@sbp.pl

Marta Lach
Z-ca dyrektora Biura ZG SBP ds. wydawnictw
tel. 22 827-08-47
email: m.lach@sbp.pl

Sylwia Nowak
sekretarz Wydawnictwa
email: s.nowak@sbp.pl
tel.22 827-52-96

Elżbieta Matusiak
redaktor techniczna
tel. 22 827-52-96
email: e.matusiak@sbp.pl