KZD SBP - Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r.

Fotorelacja z Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów - pdf  (66,2 KB) 

Program Krajowego Zjazdu Delegatów SBP - pdf (65,3 KB)

 

Regulamin obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (86,1 KB)

 Regulamin Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (67,9 KB)

Regulamin Komisji Skrutacyjnej KZD Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (74,4 KB)

Regulamin Komisji Wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (76,9 KB)

Regulamin Komisji Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf 40 KB)

Regulamin Komisji Mandatowej Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (68,8 KB)

Protokół Komisji Skrutacyjnej Krajowego Zjazdu Delegatów SBP Konstancin, dn. 31 maja 2009 r. w sprawie wyboru do Zarządu Głównego SBP - pdf (58,4 KB)

Apel Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie poziomu finansowania programu BIBLIOTEKA+ oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - pdf (76,9 KB)

Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r. - pdf  (66,1 KB)

Sprawozdanie z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r. - pdf (53,8 KB)

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

Uchwała nr 1/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu działania SBP na l. 2009-2013 - pdf (69,4 KB)

Uchwała nr 2/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie zmian w Statucie SBP - pdf (69,8 KB)

Uchwała nr 3/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie przyznania godności Członka Honorowego SBP - pdf (72, 8 KB)

Uchwała nr 4/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. dotycząca przyjęcia Strategii SBP na lata 2010-2021 - pdf (71,1 KB)

Uchwała nr 5/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie zapewnienia środków na zakup nowości wydawniczych -

pdf (70,7 KB)

Projekty regulaminów

Projekt Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r.  - pdf (89,2 KB)

Projekt Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, 31 maja 2009 r. - pdf (76,9 KB)

Projekt Regulaminu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, 30 maja 2009 r. - pdf (90,2 KB)

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP