Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2013

W dniach 7-8 czerwca 2013 r., w Warszawie, odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, podczas którego dokonaliśmy podsumowania kadencji 2009-2013, a także określiliśmy kierunki rozwoju organizacji i wybraliśmy nowe władze na następne cztery lata.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. W mijającej kadencji misję tę realizowaliśmy poprzez różnorodne działania wzmacniające potencjał Stowarzyszenia, jego znaczenie w tworzeniu warunków rozwoju polskiego bibliotekarstwa i podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim: przygotowanie projektu nowej ustawy o bibliotekach, opracowanie priorytetów kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej, badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, poprawę komunikacji wewnętrznej, uruchomienie portalu sbp.pl, atrakcyjną działalność wydawniczą i edukacyjną. Aktywności te wpisują się w cele „Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”, którą przyjęliśmy na poprzednim KZD.

Zobacz:

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP