PALA

      Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich (Polish American Librarians Association), choć jest młodą organizacją (od 2009 r.) to działa prężnie. Podczas zebrania w lutym 2010 roku ukonstytuował się pierwszy Zarząd w następującym składzie: prezes - Aldona Salska, wiceprezes - Elżbieta Marszalik, sekretarz - Urszula Zyzik i skarbnik Małgorzata Bylińska. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Ameryce zostało oficjalnie zarejestrowane w stanie Illinois dnia 18 lutego 2010 roku jako Polish American Librarians Association. W marcu 2010 roku organizacja została zarejestrowana w Cook County Recorder of Deeds.
W 2010 roku do PALA wstąpili nowi członkowie młodszego pokolenia bibliotekarzy i pracowników bibliotek, w tym: Rita Ziemlo Perona, bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Elmhurst, przyjęła stanowisko sekretarza, które pozostawało wolne od rezygnacji Urszuli Zyzik w marcu 2010 roku. Marcin Terlik, administrator systemu i Aleksandra Slawska, kierownik grafiki w Bibliotece Publicznej Indian Trails odegrali kluczową rolę w utworzeniu profesjonalnej strony internetowej organizacji www.palalib.org i zapewnienia obecności PALA w sieci internetowej.
      Polish American Librarians Association wyznaczyło sobie ambitną misję wywarcia pozytywnego wpływu na jakość usług bibliotecznych świadczonych czytelnikom polskiego pochodzenia i osobom zainteresowanym polską kulturą.
      Cele organizacji:
1. Wzbogacenie wiedzy zawodowej poprzez utworzenie forum do dyskusji i ułatwienie porozumiewania się personelu bibliotecznego pracującego z polskimi zbiorami i czytelnikami polskiego pochodzenia.
2. Promowanie zrozumienia i wzajemnego szacunku dla innych kultur poprzez rozszerzenie dostępu do wiarygodnych, aktualnych informacji o kulturze polskiej i polsko-amerykańskiej.
3. Promowanie polsko-amerykańskiego bibliotekoznawstwa.
4. Zapewnienie możliwości współpracy z innymi stowarzyszeniami bibliotekarzy.
      Członkostwo PALA jest otwarte dla bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa, personelu pomocniczego bibliotek i innych osób, które wspierają cele organizacji.
      Pierwszy rok istnienia organizacji był czasem kształtowania jej misji i wizji. W najbliższej przyszłości planowana jest kampania marketingowa, rekrutacja nowych członków, planowanie pierwszego spotkania wszystkich członków i nawiązanie bliższej współpracy z polskimi i amerykańskimi stowarzyszeniami bibliotekarskimi.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP