Uchwały i decyzje ZG SBP

2023:

Uchwała nr 1/2023 (pdf - 59 KB)
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Uchwała nr 2/2023 (pdf - 68 KB)
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania Jury Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej

Uchwała nr 3/2023 (pdf - 107 KB)
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r

 

2022:

Uchwała nr 1/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie możliwości przesunięcia terminów walnych zebrań kół i oddziałowych zjazdów delegatów
Uchwała nr 2/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyborów w Oddziale SBP w Krakowie, Oddziale SBP w Białymstoku, Okręgu SBP w Krakowie, Okręgu SBP w Białymstoku
Uchwała nr 3/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotyczącego wykluczenia wszystkich rosyjskich organizacji i bibliotek z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA”
Uchwała nr 4/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
Uchwała nr 5/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich"

Uchwała nr 1/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP na kadencję 2021-2025
Uchwała nr 2/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania zakresu obowiązków opiekunów okręgów SBP
Uchwała nr 3/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wytycznych do sporządzania sprawozdań według zawartości i układu w Strategii SBP
Uchwała nr 4/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny dotychczasowej działalności i perspektyw rozwoju działań sekcji/komisji /zespołów działających przy ZG SBP
Uchwała nr 5/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad ustalania wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich"
Uchwała nr 6/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2022 r. dotycząca uzupełnienia składu osobowego Zespołu ds. badania efektywności bibliotek
Uchwała nr 7/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o wyłączenie bibliotek publicznych z listy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 37. ust. 3. z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
Uchwała nr 8/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w strukturze Zarządu Głównego SBP
Uchwała nr 9/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
Uchwała nr 10/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2021 rok
Uchwała nr 11/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. przygotowania wytycznych do sporządzania sprawozdań według zawartości i układu w Strategii SBP

2021:

Uchwała nr 1/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w związku ze stanem epidemii
Uchwała nr 2/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała nr 3/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącej SBP do czasu zakończenia bieżącej kadencji władz SBP
Uchwała nr 4/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku
Uchwała nr 5/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała nr 6/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Strategii i programu działania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na kadencję 2021-2025
Uchwała nr 7/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów w kadencji 2017-2021
Uchwała nr 8/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów za kadencję 2017-2021
Uchwała nr 9/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2020 rok
 


Uchwała nr 1/2021
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji poczty służbowej Przewodniczącej SBP w okresie 19 lutego – 2 marca 2021 roku 

Uchwała nr 2/2021
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wydatkowania środków pozyskanych przez Zarząd Główny SBP ze składek członkowskich (w zał.)

2020:

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
Uchwała nr 2/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał oraz ustalania opinii i stanowisk drogą korespondencyjną
Uchwała nr 3/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku
Uchwała nr 4/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 r.
Uchwała nr 5/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r.
Uchwała nr 6/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku
Uchwała nr 7/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała nr 8/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Strategii i programu działania SBP na kadencję 2O21-2O25
Uchwała nr 9/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków i postulatów członków SBP
Uchwała nr 10/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Zał.1
Zał.2
Uchwała nr 11/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2019 rok
Uchwała nr 12/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r. przyjętego Uchwałą nr 5/2020 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r.

2019:

Uchwała Nr 1/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uchwała Nr 2/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2019-2020
Uchwała Nr 3/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 września 2019 r. dot. przyjęcia Wytycznych w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich
Uchwała Nr 4/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP


Uchwala Nr 1/2019
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2018 rok

2018:

Uchwała Nr 1/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.
Uchwała Nr 2/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarządu Głównego
Uchwała Nr 3/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia działalności Komisji ds. Edukacji Informacyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarządu Głównego
Uchwała Nr 4/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wydawnictwa SBP
Uchwała Nr 5/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 6/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 7/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2017 rok
Uchwała Nr 8/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian zasad przeprowadzenia konkursu Bibliotekarz Roku 2018 


Uchwała Nr 1/2018
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
Uchwała Nr 2/2018
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”

2017:

Uchwała Nr 1/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uchwała Nr 2/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 3/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Medalu W DOWÓD UZNANIA
Uchwała Nr 4/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Medalu Bibliotheca Magna Perennisque
Uchwała Nr 5/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Archiwum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Uchwała 1/2017
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 lutego 2017 r. dotycząca uzupełnienia składu osobowego Zespołu ds. badania efektywności bibliotek

2016

Uchwała Nr 1/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.
Uchwała Nr 2/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 roku
Uchwała Nr 3/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 r.
Uchwała Nr 4/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r.
Uchwała Nr 5/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Uchwała Nr 6/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Programowego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Uchwała Nr 7/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Statutu
Uchwała Nr 8/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków
Uchwała Nr 9/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2015 rok
 


Uchwała Nr 1/2016
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2016-2017
 

2015:

Uchwała Nr 1/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uchwała Nr 2/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wg zasad sprawozdawczości finansowej obowiązującej jednostki micro
Uchwała Nr 3/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Uchwała Nr 4/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 5/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. badania efektywności bibliotek
Uchwała Nr 6/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Zespołu ds. badania efektywności bibliotek
Uchwała Nr 7/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela Zarządu Głównego SBP do Rady Projektu AFB
Uchwała Nr 8/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego Jubileuszu 100-lecia SBP
Uchwała Nr 9/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2014 rok


Uchwała Nr 1/2015
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. udziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kongresie IFLA 2017

 

2014:

Uchwała Nr 1/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
Uchwała Nr 2/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Opolu
Uchwała Nr 3/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Opolu
Uchwała Nr 4/2014

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
Uchwała Nr 5/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2014-2015
Uchwała Nr 6/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju portalu sbp.pl
Uchwała Nr 7/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2013 rok
 


Uchwała Nr 1/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Bazy Członków SBP
Uchwała Nr 2/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ciechanowie
Uchwała Nr 3/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ostródzie
Uchwała Nr 4/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Warszawie
Uchwała Nr 5/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Zasad dostępu do Elektronicznej Bazy Członków SBP
Uchwała Nr 6/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przyznania uprawnień dostępu do Bazy Członków SBP
Uchwała Nr 7/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Deklaracji Lyońskiej

 

2013:

Uchwała Nr 1/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP na lata 2013-2017
Uchwała Nr 2/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Prezydium Zarządu Głównego SBP
Uchwała Nr 3/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości w zarządach okręgów i oddziałów SBP
Uchwała Nr 4/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. archiwum Biura ZG SBP
Uchwała Nr 5/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uporządkowania i archiwizacji dokumentów w Biurze ZG SBP
Uchwała Nr 6/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2012 rok
Uchwała Nr 7/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
Uchwała Nr 8/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Młodych SBP im. Marii Dembowskiej


Uchwała Nr 1/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Uchwała Nr 2/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 marca 2013 r. dot. powołania Kapituły godności Członka Honorowego SBP
Uchwała Nr 3/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP
Uchwała Nr 4/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie porozumienia z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek
Uchwała Nr 5/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Koninie

 

2012:

Uchwała Nr 1/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotycząca powołania Zespołu ds. akredytacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w zakresie programów kształcenia
Uchwała Nr 2/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Manifestu IFLA o statystyce bibliotecznej”
Uchwała Nr 3/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Iławie
Uchwała Nr 4/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie powołania Oddziału SBP w Bartoszycach
Uchwała Nr 5/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego „Bibliotekarza”
Uchwała Nr 6/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 12 listopada 2012 r. dot. desygnacji przew. SBP kol. Elżbiety Stefańczyk na członka Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych


Uchwała Nr 1/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała Nr 2/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 r. dotycząca powołania Zespołu ds. nowelizacji „Strategii”
Uchwała Nr 3/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ulg i bonusów SBP
Uchwała Nr 4/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo - Organizacyjnego Jubileuszu 95. SBP oraz Jubileuszu 85. „Przeglądu Bibliotecznego”
Uchwała Nr 5/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo – Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Uchwała Nr 6/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds Statutu
Uchwała Nr 7/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. dot. powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków
Uchwała Nr 8/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. dotycząca uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP
Uchwała Nr 9/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013 roku
Uchwała Nr 10/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2013 roku
Uchwała Nr 11/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w roku 2013
Uchwała Nr 12/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2011 rok
Uchwała Nr 13/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie udostępnienia portalu sbp.pl na wolnej licencji
Uchwała Nr 14/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie nadawania godności Członka Honorowego SBP
Uchwała Nr 15/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Honorowej Odznaki SBP

 

2011:

Uchwała Nr 1/2011
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji Informacyjnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 2/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarz Polskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zwołania VII FORUM SBP
Uchwała Nr 3/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego VII FORUM SBP
Uchwała Nr 4/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. dot. powołania Zarządu Komisji Automatyzacji oraz dokonania zmiany nazwy Komisji na: Komisja Nowych Technologii ZG SBP
Uchwała Nr 5/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Uchwała Nr 6/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Sekcji Bibliotek Muzycznych
Uchwała Nr 7/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia terminu wprowadzenia nowej identyfikacji wizualnej SBP
Uchwała Nr 8/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. dotyczy zatwierdzenia Programu działań wizerunkowych SBP na lata 2011, 2012, 2013
Uchwała Nr 9/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. dot. przyjęcia Regulaminu Komisji Nowych Technologii
Uchwała Nr 10/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. dot. zasad polityki rachunkowości
Uchwała Nr 11/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie intencji zorganizowania Kongresu IFLA w Polsce
Uchwała Nr 12/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. dotycząca powołania Zespołu ekspertów
Uchwała Nr 13/2011
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Miedzybibliotecznych
Uchwała Nr 14/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Warszawie, oraz adresu siedziby Oddziału SBP w Siedlcach
Uchwała Nr 15/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 2 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP
Uchwała Nr 16/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych gromadzonych w bazie członków SBP
Uchwała Nr 17/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2011 r. dotycząca przeznaczenia odpisów 1%


Decyzja Nr 1/2011
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. dot. udziału SBP w XX Targach Książki Historycznej
 

2010:

Uchwała Nr 1/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie gratisów publikacji Wydawnictwa SBP
Uchwała Nr 2/2010

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 marca 2010 r. dot. zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Gorzowie Wielkopolskim
Uchwała Nr 3/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 marca 2010 r. dot. powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych
Uchwała Nr 4/2010
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 maja 2010 r. dot. powołania Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych
Uchwała Nr 5/2010
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 maja 2010 r. dot. powołania Zespołu bibliotekarzy - praktyków uczestniczących w realizacji zadania "Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie kształcenia bibliotekarzy"
Uchwała Nr 6/2010

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia współpracy przy prowadzeniu serwisu Elektroniczna Biblioteka - platforma cyfrowa SBP
Uchwała Nr 7/2010

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 czerwca 2010 r.w sprawie rozwiązania Komisji Wydawnictw Elektronicznych - EBIB
Uchwała Nr 8/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2010 r. dot. przyjecia Regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 9/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2010 r. dot. przeznaczenia odpisów 1% za 2009 rok

 

2009:

UCHWAŁA Nr 1/2009
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP
na lata 2009-2013
Zał. do Uchwały Nr 1/2009

UCHWAŁA nr 2/2009
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r. dot. powołania Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej
UCHWAŁA Nr 3/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie likwidacji Oddziału SBP w Hrubieszowie
UCHWAŁA Nr 4/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Kielcach
UCHWAŁA Nr 5/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie dokonania zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie
UCHWAŁA Nr 6/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r. dot. przyjęcia przez Zarząd Główny SBP Regulaminu Prezydium ZG i Zarządu Głównego SBP
UCHWAŁA Nr 7/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r. dot. zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Gdańsku
Uchwała Nr 11/2009
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach


DECYZJA Nr 2/2009
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r. dotycząca ujednolicenia nazewnictwa struktur SBP
DECYZJA Nr 3/2009

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budowy portalu SBP 

 

2008:

UCHWAŁA Nr 1/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 marca 2008 r.w sprawie powołania doraźnych Komisji
Załącznik do Uchwały Nr 1

UCHWAŁA Nr 2 /2008

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2008 r.w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów oraz zasad i trybu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SBP w 2009 r.
UCHWAŁA Nr 3/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP – 2009
Załącznik do uchwały Nr 3/2008
UCHWAŁA Nr 4/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przekazywania do dyspozycji ZG SBP 15 % środków finansowych pozyskiwanych przez ogniwa Stowarzyszenia
UCHWAŁA  Nr  5/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2008 r.dotycząca przeznaczenia odpisów 1% za 2007 rok
UCHWAŁA  Nr  6/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2008 r.w sprawie nadania imienia prof. Marii Dembowskiej Nagrodzie Młodych SBP 
UCHWAŁA  Nr  7/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2008 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie nadawania godności Członka Honorowego SBP 
Załącznik do Uchwały Nr 7 - Regulamin nadawania godności Członka Honorowego SBP
UCHWAŁA Nr 8/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2008 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie na Medal Bibliotheca Magna Perennisque
Załącznik do regulaminu Bibliotheca Magna Perennisque

 

2007:

UCHWAŁA Nr 1/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2007 r.w sprawie poszerzenia składu Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP oraz 80-lecia Poradnika Bibliotekarza 
UCHWAŁA Nr 2/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2007 r.w sprawie zmiany składu Komitetu Programowo-Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP
UCHWAŁA NR 3/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie obowiązywania Informacji i Instrukcji dla Skarbników Ogniw SBP wraz z załącznikami
UCHWAŁA nr  4/2007

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok
UCHWAŁA Nr  5/2007

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwołania VI FORUM SBP
UCHWAŁA Nr  6/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach z dnia 11 czerwca 2007 r.
UCHWAŁA Nr  7/2007

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2006 rok
UCHWAŁA Nr  8/2007

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego VI FORUM SBP
UCHWAŁA  Nr  9/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian sposobu sporządzania sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od KZD do Forum SBP

 

2006:

Uchwała Nr 5/2006
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2006 r.w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2005 r.
Uchwała Nr 6/2006
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r.w sprawie zmian w składzie Zarządu Głównego SBP
Uchwała Nr 7/2006
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Główneg SBP
Uchwała Nr 8/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r.
Uchwała Nr 9/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
Uchwała Nr 10/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie gratisów publikacji Wydawnictwa SBP
Uchwała Nr 11/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego oraz Komitetu Programowo - Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP
UCHWAŁA Nr 12/2006
Prezydium Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 października 2006 r.w sprawie reorganizacji Biura ZG SBP
UCHWAŁA Nr 13/2006

Prezydium Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 października 2006 r.w sprawie wyboru Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP
UCHWAŁA Nr 14/2006

Prezydium Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 października 2006 r.w sprawie wyboru Zarządu Sekcji Fonotek ZG SBP
UCHWAŁA Nr 15/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Biura ZG SBP
UCHWAŁA Nr 16/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2006 r.w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER)
UCHWAŁA Nr 17/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie „Apelu o kompleksowy program ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego”

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP