Skład Zarządu Głównego SBP

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

PREZYDIUM

P.o. Przewodniczącej SBP dr Barbara Budyńska
Biblioteka Narodowa
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
e-mail: b.budynska@sbp.pl

Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Furgał
Biblioteka Politechniki Poznańskiej
61-138 Poznań, ul. Piotrowo 2
e-mail: malgorzata.furgal@put.poznan.pl; m.furgal@sbp.pl

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Dąbkowski
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
10-030 Olsztyn, ul. Rodziewiczówny 3
e-mail: krzysztof.dabkowski@mbp.olsztyn.pl; k.dabkowski@sbp.pl

Sekretarz Generalny – dr Barbara Budyńska
Biblioteka Narodowa
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
e-mail: b.budynska@sbp.pl

Skarbnik – Bożena Chlebicka-Abramowicz
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
e-mail: b.chlebickaabramowicz@gmail.com ; b.chlebickaabramowicz@sbp.pl

Członek Zarządu ds. okręgów – Sylwia Błaszczyk
e-mail: blasylwia@gmail.com

Członek Zarządu ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych – Marzena Przybysz
Biblioteka Narodowa
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
e-mail: m.przybysz@sbp.pl
 

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Joanna Chapska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Narutowicza 4
Tel. 600 499 211
e-mail: j.chapska@sbp.pl

dr Zbigniew Gruszka
Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
e-mail: zgruszka@uni.lodz.pl ; z.gruszka@sbp.pl

Sławomir Jach
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
66-400, ul. F. Chopina 52
e-mail: sjach@ajp.edu.pl ; s.jach@sbp.pl

Andrzej Jagodziński
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
36-100 Kolbuszowa, ul. J. Piłsudskiego 7
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl ; a.jagodzinski@sbp.pl

dr Żaneta Kubic
Biblioteka Jagiellońska
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 22
e-mail: zaneta.kubic@uj.edu.pl ; z.kubic@sbp.pl

Paweł Pioterek
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
tel. 61 655 33 64
pawel.pioterek@wsb.poznan.pl; p.pioterek@sbp.pl

Rozalia Podgórska
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Filia nr 7
54-104 Wrocław, ul. Suwalska 5
e-mail: mbp07@biblioteka.wroc.pl ; r.podgorska@sbp.pl

Joanna Potęga
Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
e-mail: j.potega@gmail.com ; j.potega@sbp.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP