Skład Zarządu Głównego SBP (2021-2025)

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

PREZYDIUM

Przewodnicząca SBP - dr Barbara Budyńska
Biblioteka Narodowa
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
e-mail: b.budynska@sbp.pl

Wiceprzewodnicząca – Anna Godowska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
25-033 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13
anna.godowska@wbp.kielce.pl

Wiceprzewodniczący – Jerzy Woźniakiewicz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1
e-mail: jerzy@wozniakiewicz.pl

Sekretarz Generalny – Joanna Potęga
Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
e-mail: j.potega@gmail.com ; j.potega@sbp.pl

Skarbnik – Bożena Chlebicka-Abramowicz
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
e-mail: b.chlebickaabramowicz@gmail.com ; b.chlebickaabramowicz@sbp.pl

Członek Zarządu ds. okręgów – Tomasz Grabiński
Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. T. Kościuszki 4
e-mail: tgrabinski@umkg.pl

Członek Zarządu ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych – Marzena Przybysz
Biblioteka Narodowa
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
e-mail: m.przybysz@sbp.pl 

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Artur Borzęcki
Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 23
e-mail: mbp@mbpkrasnystaw.com.pl

Andrzej Czapnik
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie
99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26
e-mail: nieborow@biblioteka.nieborow.pl

Paweł Dobrzelecki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. ks. J. Londzina 3
e-mail: p.dobrzelecki@gmail.com

Bożena Lech-Jabłońska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Narutowicza 4
e-mail: blechj@wbp.lublin.pl

Katarzyna Pawluk
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
45-017 Opole, ul. Minorytów 4
e-mail: katarzyna.pawluk@mbp.opole.pl

Paweł Pioterek
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
61-895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
e-mail: pawel.pioterek@wsb.poznan.pl; p.pioterek@sbp.pl

Joanna Szymczak-Ryczel
Biblioteka Miejska w Łodzi, Filia nr 73
93-558 Łódź, ul. Piękna 35/39
e-mail: joanna.szymczak-ryczel@biblioteka.lodz.pl

Łukasz Krzysztof Załęski
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55
e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP