Strony WWW dla bibliotek

Kurs e-learningowy

Dziękujemy za uczestnictwo w kursie e-learningowym, zorganizowanm przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach projektu edukacyjnego „Strony WWW dla bibliotek” i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kurs rozpoczął się 6 października 2014 r. i zakończył 27 października 2014 r. 

Celem kursu było podniesienie kompetencji informacyjnych Bibliotekarzy w zakresie tworzenia i prowadzenia strony internetowych. Zajęcia obejmowały:

  • instalowanie i konfigurowanie wordpressa;
  • instalowanie i personalizacja wyglądu oraz architektury strony;
  • dodawanie i edytowanie treści;
  • rozbudowanie funkcjonalności strony.

O projekcie

Celem zadania jest podniesienie kompetencji informacyjnych kadr miejskich i wiejskich bibliotek publicznych z zakresu projektowania i prowadzenia stron internetowych poprzez:

  • uruchomienie cyklu szkoleń tradycyjnych i e-learningowych,
  • opracowania i prowadzenia interaktywnej strony, wykorzystywanej w celach dydaktycznych i informacyjnych,
  • poradnictwo dla bibliotek w zakresie edukacji informacyjnej i medialnej.

Realizacja zadania służyć będzie podniesieniu kompetencji zawodowych bibliotekarzy, jak również:

  • poprawi obsługę informacyjną użytkowników,
  • usprawni komunikację z czytelnikami,
  • umożliwi wejście małych bibliotek w świat cyfrowy.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zobacz też: