Strony WWW dla bibliotek

Konkurs

Dziękujemy za zgłoszenia stron internetowych bibliotek w konkursie na najlepszą witrynę internetową. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 27 sierpnia!

Do wygrania były nagrody pienieżne!

 

Wyniki konkursu

Znamy już laureatów konkursu „Strony WWW dla bibliotek” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach projektu edukacyjny realizowanego przez SBP i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem konkursu była strona internetowa Biblioteki, a jego celem wyłonienie najciekawszej i najbardziej użytecznej witryny internetowej. Adresatami konkursu były biblioteki z ośrodków wiejskich, miejsko-wiejskich i gminnych, których przedstawiciele brali udział w warsztatach „Strony WWW dla bibliotek” w maju 2014 roku.

 • I miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży: mbp-lomza.pl
 • II miejsce: Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie: brwinow2.sbp.pl
 • III miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach: wizajny.sbp.pl

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa, (22) 608-28-25, e-mail: biuro@sbp.pl, redakcja.portal@sbp.pl
 2. Przedmiotem konkursu jest strona internetowa Biblioteki. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej i najbardziej użytecznej witryny internetowej.
 3. Adresatami konkursu są biblioteki z ośrodków wiejskich, miejsko-wiejskich i gminnych działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których przedstawiciele brali udział w warsztatach „Strony WWW dla bibliotek” w maju 2014 roku.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP linku do strony internetowej Biblioteki w terminie do 27 sierpnia 2014 r. na adres email: redakcja.portal@sbp.pl
 5. Strona internetowa będzie oceniana według następujących kryteriów:
  • użyteczność / funkcjonalność strony
  • wygląd strony / spójność graficzna – według subiektywnej oceny jury
  • forma prezentowanych treści
 6. Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powołuje Jury Konkursu do oceny wskazanych stron internetowych bibliotek.
 7. Komisja Konkursowa SBP ogłasza wyniki konkursu nie później niż 1 września 2014 roku.
 8. Dla laureatów konkursu (miejsca I-III) przewidziano nagrody pieniężne:
  • I miejsce – 2000 zł
  • II miejsce – 1500 zł
  • III miejsce – 1000 zł
 9. Nagrody zostaną przesłane na konto podane przez laureatów.
 10. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją konkursu.
 11. Zgłoszenie strony biblioteki na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, na portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.
 12. Dodatkowych informacji o konkursie udziela redakcja portalu sbp.pl (22) 608-28-25, redakcja.portal@sbp.pl

Warszawa, lipiec 2014
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

O projekcie

Celem zadania jest podniesienie kompetencji informacyjnych kadr miejskich i wiejskich bibliotek publicznych z zakresu projektowania i prowadzenia stron internetowych poprzez:

 • uruchomienie cyklu szkoleń tradycyjnych i e-learningowych,
 • opracowania i prowadzenia interaktywnej strony, wykorzystywanej w celach dydaktycznych i informacyjnych,
 • poradnictwo dla bibliotek w zakresie edukacji informacyjnej i medialnej.

Realizacja zadania służyć będzie podniesieniu kompetencji zawodowych bibliotekarzy, jak również:

 • poprawi obsługę informacyjną użytkowników,
 • usprawni komunikację z czytelnikami,
 • umożliwi wejście małych bibliotek w świat cyfrowy.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zobacz też: