Strony WWW dla bibliotek

Dane kontaktowe:

HELPDESK:

Zapraszamy do zadawania pytań na temat tworzenia stron WWW bibliotek na adres: helpdesk@sbp.pl


Małgorzata Szmigielska, redaktor naczelna sbp.pl
e-mail: m.szmigielska@sbp.pl

Konrad Stepanajtys, webmaster i twórca szablonu, prowadzący
e-mail: k.stepanajtys@sbp.pl

Łukasz Stochniał, redaktor sbp.pl i prowadzący warsztaty
e-mail: l.stochinal@sbp.pl

Telefon do redakcji portalu: 22 608 28 25

O projekcie

Celem zadania jest podniesienie kompetencji informacyjnych kadr miejskich i wiejskich bibliotek publicznych z zakresu projektowania i prowadzenia stron internetowych poprzez:

  • uruchomienie cyklu szkoleń tradycyjnych i e-learningowych,
  • opracowania i prowadzenia interaktywnej strony, wykorzystywanej w celach dydaktycznych i informacyjnych,
  • poradnictwo dla bibliotek w zakresie edukacji informacyjnej i medialnej.

Realizacja zadania służyć będzie podniesieniu kompetencji zawodowych bibliotekarzy, jak również:

  • poprawi obsługę informacyjną użytkowników,
  • usprawni komunikację z czytelnikami,
  • umożliwi wejście małych bibliotek w świat cyfrowy.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zobacz też: