Artykuły z tagiem: open source

Darmowe audiobooki na wolnelektury.plWejdźcie na Wolne Lektury i posłuchajcie audiobooków – to już około 250 godzin nagrań! I wciąż dokładamy wszelkich starań, żeby było ich jeszcze więcej. więcej
Opinia KOED o projekcie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o NCBiRncbir oraz ustawy o NCNW związku z trwającymi publicznymi konsultacjami „Projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki” Koalicja Otwartej Edukacji pragnie zwrócić uwagę na znowelizowany przepis ustawy, odnoszący się do umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych (art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268.), który zakłada rezygnację z uzależnienia środków finansowych przyznawanych w ramach DUN na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych od ich publikacji w otwartym dostępie. więcej
Wikipedia i otwarte repozytoria naukoweW jaki sposób mogą korzystać ze wzajemnej współpracy? Co zyskuje Wikipedia, a co repozytorium? W serwisie Otwarta Nauka został opublikowany artykuł na ten temat. więcej
Odpowiedź LIBER na konsultacje dot. “Science with and for Society”Komisja Europejska prowadziła konsultacje dot. programu “Science with and for Society”. Organizacja bibliotekarska LIBER przygotowała stanowisko w tej sprawie. więcej
Cyfryzacja polskiej edukacji – raportW debatach o wykorzystaniu technologii cyfrowych w edukacji często brak całościowej wizji. Działania skupiają się więc na jednym tylko rodzaju interwencji. więcej
Pomysł na skuteczne wdrożenie Open Access?Działać razem – jak to łatwo powiedzieć. Uniwersytety w Holandii robią to. W ramach stowarzyszenia wszystkich holenderskich uczelni wyższych wspólnie negocjują sprawne i skuteczne wdrażanie otwartości w nauce. więcej
Wprowadzenie do otwartej nauki – kurs on-lineZachęcamy do zarejestrowania się i uczestniczenia w kursie e-learningowym, dzięki któremu można w dowolnym czasie, w ramach samokształcenia uzupełniać swoją wiedzę o otwartej nauce. więcej
6 powodów dla których dodatkowe uprawnienia wydawców ograniczają dostępność treści w internecieKomisja Europejska pyta o sensowność wprowadzenia prawa pokrewnego wydawców – dodatkowej ochrony interesów majątkowych wydawców, która miałaby im się należeć od pośredników przekazujących ich treści czytelnikom. więcej
Re-use a opłaty? Stanowisko Centrum CyfrowegoUstawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP) wchodzi w życie 16 czerwca. Zapewnia ona bardziej przejrzyste i łatwiejsze stosowanie reguł ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. więcej
Koalicja Otwartej Edukacji pyta o otwarty dostępKoalicja Otwartej Edukacji zwróciła się do MNiSW z pytaniem o dalsze kroki MNiSW w realizacją zapisów zawartych w dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP