Artykuły z tagiem: open access

Re-use a opłaty? Stanowisko Centrum CyfrowegoUstawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP) wchodzi w życie 16 czerwca. Zapewnia ona bardziej przejrzyste i łatwiejsze stosowanie reguł ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. więcej
Koalicja Otwartej Edukacji pyta o otwarty dostępKoalicja Otwartej Edukacji zwróciła się do MNiSW z pytaniem o dalsze kroki MNiSW w realizacją zapisów zawartych w dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce. więcej
Wywiad podsumowujący 15 lat otwartego dostępuZachęcamy do zapoznania się z wywiadem z Richardem Poynderem zamieszczonym na Platformie Otwartej Nauki nt. otwartego dostępu. więcej
Otwarta kultura – korzyści bez ograniczeńTak w skrócie można podsumować zebrane przez Effie Kapsalis studia przypadków instytucji kultury i dziedzictwa publikujących w sieci. więcej
Domena publiczna w instytucjach dziedzictwaPrzystępna i praktyczna pozycja, w której omówione zostają możliwości wykorzystania i upowszechniania domeny publicznej przez instytucje dziedzictwa. więcej
Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kurs dla nauczycieli akademickichCentrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich do udziału w kursie online na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w praktyce nauczyciela akademickiego. więcej
Trwa Tydzień Otwartej Edukacji 2016W dniach 7-11 marca 2016 na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych oraz akcentujące społeczne prawo do wiedzy. więcej
Baza danych utworów osieroconych - podręcznik szkoleniowy20 listopada 2015 r., wraz z wejściem w życie przepisów tzw. „dużej nowelizacji” ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do polskiego prawa została wdrożona regulacja Dyrektywy 2012/28/UE zapewniająca ramy prawne transgranicznego dostępu do utworów osieroconych znajdujących się w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, instytucji oświatowych, uczelni, muzeów, archiwów, instytutów badawczych i naukowych, instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe i nadawców publicznych, prowadzących działalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej. więcej
Ostatnie w tym roku webinarium o otwartych zasobach edukacyjnychKOED zaprasza nauczycieli oraz osoby tworzące materiały edukacyjne w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych do udziału w ostatnim tegorocznym webinarium na temat otwartych zasobów edukacyjnych. więcej
Bibliografia otwartościZapraszamy do korzystania z „Bibliografii otwartości”, która opracowywana jest na bieżąco, rejestruje ponad 180 publikacji poświęconych idei Open Access oraz otwartym zasobom edukacyjnym i naukowym, w większości w j. polskim. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP