Artykuły z tagiem: VAT

Zasady korygowania deklaracji VAT w 2016 r.Z uwagi na to, że podatnik przy rozliczaniu VAT za dany okres rozliczeniowy może popełnić błąd, poprzez złożenie korekty ma możliwość jego poprawienia. Tak więc podatnik rozliczający podatek VAT za okresy miesięczne czy kwartalne, po stwierdzeniu błędu w złożonej już deklaracji powinien ją skorygować. więcej
Korekta VAT a wartość początkowa środka trwałegoInstytucja kultury przyjęła do używania środek trwały - ogrodzenie. Po zakończonym roku instytucja koryguje VAT naliczony według ostatecznej struktury, a jego nadwyżkę musi przekazać do organizatora. więcej
Zwrot VAT a wydatkiZ uwagi na specyfikę swojej działalności muzeum wykazuje w każdej deklaracji VAT-7 nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy (sprzedaż jest ze stawką 8%, zakupy wg stawki podstawowej 23%). W związku z tym ma do dyspozycji dodatkowe środki, które — na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 10 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych — nie stanowią u niej przychodu. więcej
VAT przy nieodpłatnym przekazaniu prezentówGeneralnie opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne. Na zasadzie wyjątku opodatkowaniu podlegają także niektóre czynności nieodpłatne, w tym m.in. nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało. więcej
VAT przy nieodpłatnym przekazaniu prezentówGeneralnie opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne. Na zasadzie wyjątku opodatkowaniu podlegają także niektóre czynności nieodpłatne, w tym m.in. nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu ich nabycia. więcej
Zasady wystawiania duplikatów fakturDuplikat faktury wystawia się w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Zazwyczaj dokument taki wystawia sprzedawca towarów lub usług na wniosek nabywcy. więcej
VAT przy refakturowaniu mediów związanych z usługą najmu lokaliOd dłuższego czasu trwa spór pomiędzy podatnikami a fiskusem o to, czy koszty mediów związane z wynajmowanym obiektem są świadczeniem odrębnym od świadczenia głównego, czy też są elementem umowy najmu. więcej
Zasady korygowania deklaracji VATPodatnik VAT jest obowiązany obliczyć i zadeklarować poprawne kwoty podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Z uwagi na to, że organ podatkowy ma prawo do weryfikacji rozliczeń dokonanych przez podatnika, to wszelkie błędy w rozliczeniach podatnik powinien niezwłocznie skorygować. więcej
Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7DOd początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. więcej
VAT na e-książki pod lupą Komisji EuropejskiejPojawiła się nadzieja, że Komisja Europejska może opowiedzieć się przeciw podatkowej dyskryminacji e-booków, czyli elektronicznych wydań książek. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP