Artykuły z tagiem: VAT

Zaliczenie wpłaty na poczet najstarszych fakturPo otrzymaniu od kontrahenta wpłaty, która nie pokrywa wszystkich jego długów, najkorzystniej jest zaliczyć ją na najstarszy dług. Nie zawsze jednak jest to możliwe. więcej
Francja obniży VAT na e-prasę wbrew europejskim regulacjomRząd francuski zapowiedział, że podejmie działania dla zrównania stawki podatku VAT na prasę papierową i elektroniczną, pomimo, że jest to sprzeczne z regulacjami europejskimi. więcej
Niższy VAT na e-booki - MAiC deklaruje aktywnośćW „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się wywiad z ministrem administracji i cyfryzacji Rafałem Trzaskowskim, dotyczący m.in. jego opinii na temat zróżnicowania stawek podatku VAT na publikacje cyfrowe i drukowane oraz legalności działania firm dystrybuujących, na zasadach komercyjnych, nieautoryzowane treści. więcej
Moment dokonania dostawy przy rozliczaniu VATOd początku 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Powstaje on zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. więcej
RPO skarży VAT na e-bookiRzecznik Praw Obywatelskich - Irena Lipowicz złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów obciążających 23% stawką VAT na publikacje elektroniczne. więcej
Rozliczenie VAT przez wystawcę faktury korygującejDokumentami korygującymi stosowanymi przez podatników VAT są faktury korygujące oraz noty korygujące. Te pierwsze sporządzane są przez wystawcę faktury pierwotnej, natomiast drugie przez nabywcę. Dokumenty te służą do poprawienia błędów w fakturze pierwotnej. więcej
Ustalanie podstawy opodatkowania w VATObecnie podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o VAT. Od 1 stycznia 2014 r. uchylony zostanie art. 29 ustawy o VAT określający zasady ustalania podstawy opodatkowania, który zastąpiony zostanie art. 29a mającym ściślej odwzorowywać przepisy unijne. więcej
Zasady wystawiania faktur w 2014 rokuW 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych art. 106a-106q ustawy o VAT. Zmieni się przede wszystkim podstawowy termin wystawiania faktur. więcej
Zmiany w podatku VAT - konsultacjeNa stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacji został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług. Do 18 października można zgłaszać ewentualne uwagi. więcej
Powrót do zwolnienia podmiotowego z VATPodatnik VAT, który zamierza powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT, musi wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych przypadkach zmiana ta może wiązać się z obowiązkiem korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie wyposażenia, środków trwałych czy towarów handlowych, których podatnik nie sprzedał. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP