Artykuły z tagiem: opinie

Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji dot. tworzenia metadanychKoalicja Otwartej Edukacji zrzeszająca różne instytucje dążące do jednego celu - jak najszerszego udostępnienia zasobów edukacyjnych - pragnie zając stanowisko wobec rekomendacji MKiDN przekazanych 21 czerwca 2012 r. instytucjom zainteresowanym. więcej
Uwagi SBP do projektu rozporządzenia MSW w sprawie organizacji obsługi bibliotecznejStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.06.2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. więcej
Uwagi SBP do projektu MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzyStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało do MKiDN uwagi i stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach. więcej
Uwagi SBP do projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwościSBP przekazało do Ministra Sprawiedliwości uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. więcej
Uwagi SBP w sprawie dzieł osieroconychStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przekazało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinię na temat projektu „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystania utworów osieroconych. Celem konsultowanej Dyrektywy jest stworzenie możliwości prawnych umożliwiających digitalizację i inne formy udostępniania utworów piśmienniczych i fonograficznych przechowywanych w instytucjach publicznych, takich jak biblioteki, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za zbiory filmowe i fonograficzne. więcej
Opinia SBP nt. projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu BibliotecznegoW odpowiedzi na pismo nr DMP/1199/12/AG z dnia 28 marca 2012 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawia opinię. więcej
Interwencja SBP w sprawie OEIiZK w WarszawiePrzewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk w piśmie do Marszałka Województwa Mazowieckieo Adama Struzika wyraziła zaniepokojenie propozycją włączenia Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. więcej
Stanowisko SBP, KOED i EIFLStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Koalicja Otwartej Edukacji, EIFL przekazały do MKiDN wspólne stanowisko środowiska bibliotekarskiego popierające projekt wprowadzenia wyjątków i ograniczeń w stosowaniu prawa autorskiego w bibliotekach i archiwach. więcej
SBP poparło stanowisko KOED w sprawie ACTASBP poparlo stanowisko KOED ws. ACTA i tym samym jest jego sygnatariuszem. więcej
Opinia SBP nt. uchylenia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawiło swoje stanowisko i uwagi nt. uchylenia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP