Artykuły z tagiem: Forum Młodych Bibliotekarzy

RUSZ Z MIEJSCA, czyli blok realizacji zawodowej. Podejmuje dyskusję nad umiejętnościami zawodowymi bibliotekarza na miarę nowych czasów, takimi jak: badanie potrzeb użytkowników, wiedza z zakresu ochrony danych osobowych i wizerunku, współpraca bibliotek z architektami oraz innymi podmiotami.

 • PRELEKCJE:

O specyfice rozmowy z klientem 
Wykład będzie zawierał rozważania nad złożonością komunikacji językowej w sytuacji formalnej (oficjalnej). Przedstawione uwagi będą z jednej strony wykorzystywały ustalenia lingwistów na temat rozmów formalnych, z drugiej – będą bazowały na konkretnych i typowych sytuacjach i zachowaniach językowych w biurze, urzędzie czy bibliotece.
Prowadzący: dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM – profesor w Instytucie Filologii Polskiej, językoznawca zajmujący się teorią nazw własnych, lingwistyczną analizą współczesnych dyskursów medialnych (metafory, metonimie, amalgamaty pojęciowe), opisem funkcji nazw własnych w  dyskursie, językiem mediów masowych, formami komunikowania w nowych mediach. Doktoryzował się w 2000 r. na UWM w Olsztynie, habilitował w 2008 r. w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Autor trzech książek: Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej (Olsztyn 2001), Media i nazwy (współautor: K. Skowronek, Kraków 2004), Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii (Olsztyn 2007), leksykonu Słownik metafor i konotacji nazw własnych (Olsztyn 2012), a także kilkudziesięciu artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Obecnie kieruje grantem „Polska rozmowa urzędowa. Dyskursywno-konwersacyjna analiza komunikacji urzędnik-klient i charakterystyka gatunku”.

Mobilność bibliotekarza = zadowolenie czytelnika
W wystąpieniu poruszone zostaną zagadnienia związane z mobilnością bibliotekarzy i możliwościami współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Celem prezentacji będzie przedstawienie szerokiego wachlarza mniej i bardziej formalnych środków wspomagających rozwój kompetencji zawodowych studentów i pracowników bibliotek (m.in. granty, szkolenia, staże, materiały dostępne w Internecie).
Prowadząca: Agata Walczak-Niewiadomska – nauczyciel akademicki. Od 2006 r. adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książek i artykułów związanych z historią książki kaliskiej, biografistyką księgoznawczą i bibliotekarstwem dziecięcym. Interesuje się szczególnie wczesną inicjacją literacką i alfabetyzacją rodzinną. Sekretarz Pracowni „Słownika pracowników książki polskiej” przy KBiIN UŁ, sekretarz czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i International Toy Library Association.

Partnerstwo jako źródło dodatkowych korzyści dla biblioteki
Istotnym elementem funkcjonowania współczesnych bibliotek publicznych jest niewątpliwie umiejętność współpracy z organizacjami zewnętrznymi, szczególnie tymi działającymi na rynku komercyjnym. W trakcie prezentacji uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skutecznie nawiązywać współpracę z takimi partnerami.
Prowadzący: Krzysztof Dąbkowski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP, absolwent Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z biblioteką, pracował m.in. w Bibliotece Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu oraz Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. Pełnił funkcje dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie, a także kierownika Interaktywnego Centrum Edukacji Multimedialnej MultiCentrum w Olsztynie.

Jeden budynek – dwie instytucje? O współpracy muzeów z bibliotekami
Referat porusza kwestię konieczności współpracy dwóch, wydawałoby się, podobnych instytucji. Autorka poddaje analizie specyfikę obu placówek oraz wyznacza ich obszary współpracy. Przede wszystkim jednak stawia pytania dotyczące kierunku rozwoju i przyszłości bibliotek muzealnych w Polsce.
Prowadząca: Dorota Sochocka – bibliotekoznawca i historyk. Doktorantka w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Członek Stowarzyszenia Bibliosfera.org i autorka artykułów w serwisie bibliosfera.net

Badanie potrzeb i satysfakcji użytkowników na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Referat prezentuje wyniki badania ankietowego jakie w 2011 roku zostało przeprowadzone wśród czytelników Biblioteki Głównej UE w Poznaniu. Analizowano m.in. częstotliwość i przesłanki do korzystania ze zbiorów tradycyjnych i komputerowych baz danych oraz wiedzę czytelników w zakresie warunków korzystania z oferty bibliotecznej. Zapytano też o ocenę funkcjonowania poszczególnych elementów czytelni i wypożyczalni, poznając m.in. opinie o personelu, zbiorach, katalogach oraz pomieszczeniach Biblioteki.
Prowadzący: Bartosz Szubert – absolwent studiów licencjackich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Administracja oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Logistyka krajowa i międzynarodowa. Od 2009 roku pracuje w Bibliotece Głównej UE w Poznaniu w dziale udostępniania, gdzie m.in. zajmuje się obsługą użytkowników.

Stowarzyszenie Bibliosfera.org – czego nauczyliśmy się po 18 miesiącach?
W prezentacji autor opowie nie tylko o tym, czego nauczyły członków doświadczenia z 18 miesięcy działania Stowarzyszenia Bibliosfera.org, ale także przedstawi swoje rozważania ogólnie o stowarzyszeniach bibliotekarzy w Polsce. Celem wystąpienia jest danie konstruktywnych propozycji działania oraz współpracy.
Prowadzący: Krzysztof Lityński – założyciel i twórca bibliotecznego serwisu bibliosfera.net, jeden z pomysłodawców spotkań bibliotekarzy BiblioGrill.pl i członek Stowarzyszenia Bibliosfera.org. Brał udział w projektach marketingowych dla takich firm jak: Canal+, Ferrero, Herbapol, Kompania Piwowarska czy Wars Sawa Junior. Wśród jego zainteresowań znajdują się architektura informacji, użyteczność i funkcjonalność interfejsów, zastosowanie nowych mediów w promocji instytucji oraz współczesny wizerunek bibliotek i bibliotekarzy.

 • WARSZTATY:

Architektura małych bibliotek – o współpracy między architektem a bibliotekarzem
Proces inwestycyjny to praca zespołowa i wiele zadań do wykonania, do których należy zaangażować wiele osób. Na pewno należy zbadać stan istniejący, uporządkować status formalno-prawny budynku, przeprowadzić wieloaspektowy proces projektowy. Niektóre etapy tego procesu są rutynowe, o niektórych zaś łatwo zapomnieć – najważniejsze jednak jest aby dążyć do wytycznego celu. Bibliotekarz – postawiony w roli inwestora – jest jednocześnie gospodarzem biblioteki reprezentującym użytkownika. Architekt jest fachowcem, który wie, jak powinien wyglądać budynek czy kształtowana przestrzeń. O recepcie na dobrą współprace między architektem a bibliotekarzem rozmawiać będą Marlena Happach, architekt (Happach Architekci) oraz Elżbieta Dziubińska, bibliotekarz (MBP w Morągu).
Prowadzący: Piotr Kieżun – pracownik Instytutu Książki, w którym od 2008 roku zajmuje się programem Biblioteka+. Jest jednocześnie redaktorem tygodnika internetowego „Kultura Liberalna”, w którym szefuje działowi recenzji książkowych.

Ochrona danych osobowych na co dzień – nic trudnego a ważne
Ochrona danych osobowych w bibliotece przypomina kulę śnieżną. Na początku wydaje nam się, że możemy z niej stworzyć bałwana potwora, a potem okazuje się, że śniegu ledwo starczy na porządną „gałę”. Warsztaty są wprowadzeniem do zagadnienia ochrony danych osobowych w praktyce.
Prowadząca: Sylwia Czub-Kiełczewska – połowa działu strategii i rozwoju w MAK-u+. Prowadzi serwisy internetowe MAK-a+, koordynuje realizację przepisów ochrony danych osobowych w warszawskim oddziale Instytutu Książki, odpowiada za sprawy bardziej i mniej formalne związane z MAK-iem+. Ma głowę pełną pomysłów i nieograniczony zapał do pracy. W wolnych chwilach realizuje liczne sportowe pasje oraz prowadzi portal o podróżach: podrozujsamodzielnie.pl. Fanka czytania książek w przestrzeni publicznej, szczególnie w środkach komunikacji miejskiej. Odjazdowa nie-bibliotekarka. Nie lubi niespodzianek, ale czasami sama potrafi siebie zaskoczyć, spakować plecak i przejechać tysiąc kilometrów, by spotkać się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi.

Dobry projekt w czterech krokach
Projekt – nic trudnego… To tylko cztery kroki. 1. Służy realizacji określonego celu, a zatem kluczową sprawą jest poznanie potrzeb. 2. Polega na skoordynowaniu powiązanych ze sobą działań – nic trudnego, jeśli działania podporządkujemy temu, co uważamy za „lokalny” cel projektu 3. Jest ograniczony w czasie (ma określony początek i koniec) oraz posiada określony budżet i zasoby – dobry plan i będzie sukces. 4. Ma wyjątkowy charakter – dobrego projektu nie realizuje się codziennie.
Prowadzący: Marek Jurowski – urzędnik państwowy – który jeszcze do niedawna był bibliotekarzem – wierzący, że książka może przyciągnąć do biblioteki każdego, trzeba mieć tylko dobry pomysł. Praktykujący czytelnik, który „olał stado”, czarną owcą będąc od zawsze, a za sprawą Dyskusyjnych Klubów Książki odkrył w wieku średnim polską literaturę współczesną. Ten inny, uwikłany w widma w mieście Breslau, w senności marzy o domu Róży i nielegalnym związku ze zbyt piękną dziewczyną, najlepiej 10 minut od centrum na południu od granicy i/lub na zachód od słońca. Miłośnik wycieczek – głównie pieszych – dalekich i bliskich oraz kina.

Profil na Facebooku, strona WWW biblioteki – co wolno, a czego nie wolno zamieszczać?
Podczas spotkania przedstawione zostaną ograniczenia prawne związane z zamieszczaniem informacji na stronach internetowych, forach dyskusyjnych i serwisach społecznościowych. W szczególności omówione zostaną aspekty prawno-autorskie umieszczania na stronach WWW i w katalogach bibliotek informacji o nowościach wydawniczych, a także zakres ochrony danych osobowych i wizerunku.
Prowadząca: Joanna Potęga – bibliotekarka, trenerka, wykładowca akademicki, zawodowo i społecznie od wielu lat związana z bibliotekarstwem, początkowo w Bibliotece Narodowej, obecnie w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jedną z jej zawodowych pasji jest dzielenie się zdobywaną wiedzą i doświadczeniami z innymi bibliotekarzami. Od ponad siedmiu lat współorganizuje oraz prowadzi warsztaty, szkolenia, konsultacje, wykłady i prezentacje z zakresu realizacji projektu digitalizacji, udostępniania i wykorzystania zasobów cyfrowych dotyczących w szczególności zagadnień prawnoautorskich. Współorganizatorka „Seminarium prawnego dla bibliotekarzy cyfrowych” (2010), członkini Zespołu ds. reformy prawa autorskiego dla bibliotek (w ramach projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek”, 2012).

Dobra dyskusja podstawą dobrego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
O dobrej dyskusji rozprawiał już Sokrates. A współcześnie? Prowadzący dyskusję może pełnić rolę mentora, eksperta lub tylko organizatora dyskusji albo też równoprawnego uczestnika. Dobrze poprowadzona dyskusja, zbuduje prawdziwą wspólnotę poznawczą. O ile, oczywiście nie jest przez kogoś zdominowana…
Prowadzący: Marek Jurowski – urzędnik państwowy – który jeszcze do niedawna był bibliotekarzem – wierzący, że książka może przyciągnąć do biblioteki każdego, trzeba mieć tylko dobry pomysł. Praktykujący czytelnik, który „olał stado”, czarną owcą będąc od zawsze, a za sprawą Dyskusyjnych Klubów Książki odkrył w wieku średnim polską literaturę współczesną. Ten inny, uwikłany w widma w mieście Breslau, w senności marzy o domu Róży i nielegalnym związku ze zbyt piękną dziewczyną, najlepiej 10 minut od centrum na południu od granicy i/lub na zachód od słońca. Miłośnik wycieczek – głównie pieszych – dalekich i bliskich oraz kina.
Mateusz Pejas – marketingowiec w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i wodzirej w firmie Fabryka Uśmiechu; fan gier planszowych i główny koordynator GRAciarni 2012; pracował przez 10 lat jako dziennikarz radiowy; lubi dobrą fantastykę, rowery i hiszpańską piłkę nożną.

CZAS NA CIEBIE, czyli blok rozwoju osobistego – skoncentrowany na umiejętnościach interpersonalnych i twórczym podejściu do zawodu bibliotekarza. Obejmuje również prelekcje z zakresu planowania kariery i rozwoju zawodowego.

 • PRELEKCJE:

Kariera w bibliotece – tajemnica sukcesu
Półpoważna (choć szczera) próba znalezienia recepty na satysfakcjonujący rozwój zawodowy w bibliotece.
Prowadzący: Łukasz Ślusarczyk – zastępca dyrektora MBP w Olsztynie, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Olsztynie, artysta plastyk, szkoleniowiec, artterapeuta, autor programu do planowania kariery zawodowej „Detektyw”, trener programu „Spadochron”.

Mentoring i coaching jako formy rozwoju zawodowego młodych bibliotekarzy
Wykorzystanie mentoringu i coachingu przez młodych bibliotekarzy jest ciekawą formą wdrażania do zawodu bibliotekarskiego, rozwijania indywidualnych predyspozycji i osiągania wyznaczonych celów. Omówienie możliwości tych metod oraz zagranicznych przykładów wdrożenia w bibliotece (Program Mentoring NMRT ALA, YALSA’s Virtual Mentoring Program, International Librarians Network) pozwala na wskazanie możliwości do samorozwoju.
Prowadząca: Magdalena Gomułka – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UŚ (dyplom z wyróżnieniem). Od 2011 r. pracuje w Bibliotece Śląskiej w Katowicach w dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Interesuje się zagadnieniami rozwoju współczesnych bibliotek naukowych oraz różnymi możliwościami doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Na co dzień ogląda hiszpańskie i amerykańskie kino akcji oraz rekreacyjnie biega.

 • WARSZTATY:

Wespół w zespół – jak budować zespół?
Efektywna praca zespołu to kluczowa kwestia dla rozwoju instytucji. Dlaczego jest to aż tak ważne? Zespół to mikroorganizm, w którym od sprawnego działania wszystkich jednostek zależy sukces. A zgrany i nakierowany na realizację wyznaczonych celów - jest skarbem dla firmy. Co zrobić, aby zbudować skuteczny zespół – poznać siebie nawzajem i wykorzystać to, co w nas jest najwartościowsze.
Prowadzący: Marek Jurowski – urzędnik państwowy – który jeszcze do niedawna był bibliotekarzem – wierzący, że książka może przyciągnąć do biblioteki każdego, trzeba mieć tylko dobry pomysł. Praktykujący czytelnik, który „olał stado”, czarną owcą będąc od zawsze, a za sprawą Dyskusyjnych Klubów Książki odkrył w wieku średnim polską literaturę współczesną. Ten inny, uwikłany w widma w mieście Breslau, w senności marzy o domu Róży i nielegalnym związku ze zbyt piękną dziewczyną, najlepiej 10 minut od centrum na południu od granicy i/lub na zachód od słońca. Miłośnik wycieczek – głównie pieszych – dalekich i bliskich oraz kina.

Bibliotekarze asertywni na co dzień
Celem warsztatów jest wskazanie możliwości wykorzystywania asertywności wykraczające poza potocznie przyjętą umiejętność mówienia „nie”. Poszerzenie wiedzy o asertywności umożliwi bibliotekarzom świadome budowanie relacji, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, a także wzmocni zabiegi środowiska o wzmocnienie prestiżu zawodu bibliotekarskiego.
Prowadząca: Monika Piłka – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Chocz, z wykształcenia filolog polski i kulturoznawca; z zawodu i zamiłowania – bibliotekarz; prywatnie – mama dwuletniej córki i żona; uzależniona od książek i czekolady.

„Najkrótszy łańcuch” – warsztaty kreatywności dla bibliotekarzy
Stawiając czoła znużeniu, braku zaangażowania, obniżonej motywacji i spadku efektywności w pracy, uczestnicy skonfrontują się z mitem dotyczącym kreatywności, uważanej za cechę, której los niektórym poskąpił. Warsztaty kreatywności to nauka zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości i myślenia o niej. To doskonalenie umiejętności poszukiwania pomysłów i myślenia twórczego. To ćwiczenie różnych technik wspierających i rozwijających kreatywność. To także nauka kreatywnej pracy w zespole oraz dostosowywanie technik twórczego myślenia do konkretnych sytuacji problemowych w pracy, bo idąc za myślą Henrego J. Kaisera: „problem to okazja w roboczym ubraniu” lub cytując ludzi sukcesu: „nie ma problemów, są tylko wyzwania”.
Prowadzący: Robert Kuriata – smutny, zmęczony życiem, bez zainteresowań, z psychotycznymi zaburzeniami i osobowością dyssocjalną – taki nie jest. Jest za to miłośnikiem muzyki, psychologii, książek i bibliotek. Lubi innowacje, śpiewa cicho (ale wtedy ładnie), kocha wyzwania. Z wykształcenia muzyk i psycholog, przez kilka lat pracował również w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.
 

Rejestracja uczestników 8. FMB ruszyła!Rozpoczęliśmy rejestrację uczestników 8. Forum Młodych Bibliotekarzy. Nie traćcie czasu - liczba miejsc na wielu warsztatach jest ograniczona! Na naszej stronie w zakładce "Rejestracja uczestników" znajdziecie formularz zgłoszeniowy więcej
Ogłaszamy program 8. FMB         01.05.2013
Ogłaszamy program 8. FMBPrace nad programem 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie dobiegły końca. Zobaczcie, co czeka na Was w Olsztynie 12 i 13 września więcej

Zapraszamy firmy, instytucje i osoby prywatne do finansowego lub rzeczowego wsparcia 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie – warsztatów edukacyjnych.


Forum Młodych Bibliotekarzy, to cykliczne wydarzenie zainicjowane w 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich a adresowane do pracowników bibliotek, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Dotychczas odbyło się 7 edycji Forum: w Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Szczecinie i Zielonej Górze. W 2013 r. odbędzie się ósma edycja – tym razem w Olsztynie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Biblioteką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie.


Forum Młodych Bibliotekarzy jest okazją do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, a także integracji środowiska bibliotekarskiego. W tym roku, w dniach 12-13 września, ponad 150 młodych bibliotekarzy z całej Polski i ze wszystkich typów bibliotek będzie doskonalić się na korzyść użytkowników, rozwijać mocne strony i dyskutować o swojej roli w bibliotekach XXI wieku pod hasłem „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”.


Forum Młodych Bibliotekarzy jest idealnym miejscem do zaprezentowania swojej firmy lub instytucji przedstawicielom młodej kadry bibliotekarskiej. W zależności od wysokości wsparcia możemy zaoferować promocję Państwa firmy lub instytucji w następujących formach (w zależności od wysokości wsparcia):
• prezentacja sponsorska – 5 min;
• logo na stronie internetowej VIII FMB oraz innych materiałach promujących wydarzenie;
• baner na sali wykładowej;
• dołączenie materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych;
• stoisko reklamowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o kontakt: Adrianna Walendziak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, 8fmb@sbp.pl, tel. (89) 524 90 41.

Rozpoczęliśmy nabór Prelegentów 8. FMBBibliotekarzu! Jeśli masz wspaniałe pomysły, wiedzę i umiejętności i chcesz się podzielić swoim doświadczeniem, zostań prelegentem 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie. Zapraszamy do wypełnienia formularza i zgłaszania propozycji warsztatów lub referatu więcej

Prace nad ułożeniem programu 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie dobiegły końca. Proponujemy Wam prezentacje i warsztaty skoncentrowane wokół czterech zagadnień: rozwoju osobistego i realizacji zawodowej młodego bibliotekarza, tworzenia atrakcyjnej oferty dostosowanej do współczesnych potrzeb oraz trendów i innowacji bibliotekarskich na miarę XXI w.

Mentoring i coaching, blogi, gadżety technologiczne, e-booki, drukarki 3D, projekty dla seniorów i młodzieży, kreatywność i asertywność, praca zespołowa, wirtualna przestrzeń biblioteki, media społecznościowe, self-publishing, biblioteka 3.0 i wiele innych zagadnień znajdziecie w programie 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie.

Wykorzystajmy swój i czas i ruszmy z miejsca! Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Program 8. Forum Młodych Bibliotekarzy

Wszystkie prelekcje i warsztaty będą odbywać się w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B). Gra miejska rozegrana zostanie w centrum Olsztyna.

W odpowiednich zakładkach prezentujemy abstrakty proponowanych prelekcji i warsztatów oraz notki o prowadzących, by ułatwić Wam wybór dokładnie tego, czego potrzebujecie. Wszystkie wystąpienia podzieliliśmy na cztery bloki: CZAS NA CIEBIE, RUSZ Z MIEJSCA, CZAS POTRZEB i MIEJSCE INNOWACJI.

 

 

Ważniejsze terminy:

od 11 lutego do 15 marca 2013 r. zgłaszanie tematów referatów/warsztatów
do 15 kwietnia 2013 r. informacja o przyjęciu referatu/warsztatów
od 30 kwietnia 2013 r.
do wyczerpania limitu miejsc
rejestracja uczestników
do 15 sierpnia 2013 r. nadsyłanie pełnych tekstów referatów
do 30 sierpnia 2013 r. wniesienie opłaty za udział
12-13 września 2013r. VIII Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie

Opłata za udział w 8. Forum Młodych Bibliotekarzy – warsztatach edukacyjnych:

 • 250 zł netto
 • 225 zł netto – dla członków SBP
 • koszt obejmuje: udział w FMB, komplet materiałów edukacyjnych, serwisy kawowe, dwa obiady i kolację
 • wybrani prelegenci zostaną zwolnieni z opłaty

Noclegi:

 • 75 zł brutto za jeden nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym w Domu Studenckim nr 120  (ul. Dybowskiego 7) na terenie miasteczka akademickiego Kortowo
 • osoby, które chciałyby skorzystać z noclegu w czterogwiazdkowym hotelu w centrum Olsztyna zachęcamy do dokonania rezerwacji w Hotelu Wileńskim, w którym organizatorzy zaplanowali kolację podczas pierwszego dnia Forum. Cena dla uczestników FMB (płatność w hotelu): pokój 1-osobowy ze śniadaniem: 243 zł brutto, pokój 2-osobowy ze śniadaniem: 288 zł brutto
   

Informacje dotyczące płatności:

 • Wpłaty (opłata za udział + nocleg/i) należy dokonać w terminie do 30 sierpnia 2013 roku na konto SBP: Bank MILLENIUM 70 1160 2202 0000 0000 2814 5355 z dopiskiem „FMB, imię i nazwisko uczestnika/ów”.
 • Faktury będą wystawiane i wysyłane po otrzymaniu wpłat. Dla każdej instytucji, finansowanej ze środków publicznych, która podpisze i dostarczy na adres finanse@sbp.pl oświadczenie, SBP wystawi fakturę ze zwolnioną stawką podatku VAT. Dla pozostałych (osób i instytucji prywatnych) należy doliczyć 23% VAT.
 • Pytania w sprawie płatności prosimy kierować do Mariusza Próchnickiego, tel. (22) 825 54 25, e-mail: finanse@sbp.pl
Jesteśmy na Facebooku!Kulisy forum, najnowsze informacje organizacyjne, ciekawostki ze świata bibliotekarskiego, prezentacja organizatorów - to wszystko znajdziecie na naszym profilu na FB więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP