Artykuły z tagiem: bibliologia

Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym - zapowiedźW niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i usystematyzowania zagadnień dotyczących okładek (przede wszystkim płyt gramofonowych i książek) z perspektywy bibliologicznej. więcej
Koncepcja biblioteki jako centrum komunikacji międzykulturowejW grudniu 2014 roku weszło w życie rozporządzenie prezydenta Rosji pn. „Podstawy państwowej polityki kulturalnej”. Mowa w nim między innymi o konieczności zachowania w tym kraju różnorodności kulturowej i etnicznej. więcej
O kształtowaniu zbiorów i cenzurze z perspektywy bibliotekarzyMimo deklaracji organizacji bibliotecznych na rzecz wspierania wolności intelektualnej i obecności podobnych zapisów w ustawodawstwie większości nowoczesnych państw demokratycznych, w wielu z nich nadal dochodzi do prób blokowania obywatelom dostępu do określonych treści. więcej
Muzealnictwo w szkołach informacji naukowej: utopia czy wartość dodana?W artykule przeanalizowano wspólne aspekty zawodów powiązanych z nauką o informacji oraz ochroną i zapewnianiem dostępu do dziedzictwa kulturowego, a także miejsce muzeologii w kanadyjskim systemie kształcenia na poziomie wyższym, a następnie przedyskutowano celowość włączenia do uniwersyteckich programów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej przedmiotów związanych z szeroko rozumianym muzealnictwem więcej
Metodologia bibliologii i informatologii: analiza treści artykułów naukowychW artykule omówiono wyniki badania poświęconego ewolucji metod i technik badawczych wykorzystywanych przez bibliotekoznawców i specjalistów informacji naukowej. więcej
Promowanie dostępu dla niewidomych i słabowidzących użytkownikówPrzedstawiono „Manifest dla bibliotek obsługujących osoby mające trudności z odczytywaniem druku” (Manifesto for Libraries Serving Persons With a Print Disability). więcej
Oblicza współczesnej bibliologii         24.10.2014
Oblicza współczesnej bibliologiiZamierzeniem redaktorów niniejszego tomu jest zaprezentowanie relacji zachodzących między dyscyplinami, ukazanie płynności granic i wspólnych obszarów badawczych, które stanowią pochodną szerokich zainteresowań naukowych autorów wywodzących się z najważniejszych bibliologicznych ośrodków akademickich w kraju. więcej
Oblicza współczesnej bibliologii - zapowiedźZamierzeniem redaktorów niniejszego tomu jest zaprezentowanie relacji zachodzących między dyscyplinami, ukazanie płynności granic i wspólnych obszarów badawczych, które stanowią pochodną szerokich zainteresowań naukowych autorów wywodzących się z najważniejszych bibliologicznych ośrodków akademickich w kraju. więcej
Miasto w sieci, kultura w sieci oraz dzieci dla sieci7 maja rusza trzecia edycja edukacyjno-kulturalnego projektu BiblioCamp realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. BiblioCamp 2013 odbędzie się w trzech modułach tematycznych: MIASTO W SIECI, KULTURA W SIECI ORAZ DZIECI DLA SIECI. więcej
Sternik - Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i KatalogowaniaInstytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej udostępnił Sternika, czyli Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania. Jego redaktorem jest Jarosław Pacek. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP