Artykuły z tagiem: praca

Niewypracowanie wymiaru czasu pracy to problem pracodawcyBibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do 15.00, a w sobotę od godziny 08.00 do 13.00. Za pracę w sobotę odbiera 8 godzin wolnego. Czy dyrektor biblioteki może zmusić bibliotekarkę, aby te brakujące 3 godziny odpracowała w tygodniu, pracując w takim dniu 11 godzin? więcej
Rozliczanie wydatków na zakup wyposażeniaPrzedsiębiorca będący osobą fizyczną dokonując zakupu składników firmowego majątku może niektóre z nich zaliczyć do kategorii wyposażenia. Konsekwencją takiej kwalifikacji jest prawo do rozliczenia wydatku poniesionego na ten cel bezpośrednio w kosztach podatkowych – jednak nie zawsze w momencie zakupu. więcej
Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składnikówWysokość wynagrodzenia za pracę może być przedmiotem uzgodnień stron stosunku pracy. Pracownik musi mieć jednak zapewnione pewne ustawowe minimum, wyrażone przez wynagrodzenie minimalne. więcej
Starszy Bibliotekarz/Starszy Kustosz w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoDyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Starszy Bibliotekarz/Starszy Kustosz. więcej
Dodatek stażowy także za dni urlopuZ układu zbiorowego pracy obowiązującego w instytucji kultury wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek stażowy za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. więcej
Praca w BUW czekaZapraszamy do zapoznania się z dwiema ofertami pracy z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. więcej
Ustalanie „krajowej” diety w podróży służbowejWykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy wiąże się z poniesieniem dodatkowych wydatków. więcej
Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasieW grudniu 2015 r. na podstawie faktury proforma główny księgowy instytucji zapłacił 600 zł za domenę internetową za 2016 r. Operację tę zaksięgował w księgach roku 2015 na kontach rozrachunków z dostawcami i rachunku bankowego, a w 2016 r. — po otrzymaniu faktury — na kontach pozostałych kosztów w całej kwocie i rozrachunki z dostawcami. więcej
Dokumentacja pracownicza w archiwum pracodawcyW okresie zatrudniania pracownika wytwarzana jest duża ilość dokumentów związanych z wykonywaniem pracy. Mają one różny charakter, różny jest też czas ich przechowywania. więcej
Praca za czytanie książek15 pracodawców, w tym największe firmy w swoich sektorach, postanowiło postawić kandydatom do pracy nietypowy warunek. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP