Artykuły z tagiem: praca

Jak w 2016 r. naliczać odsetki w razie nieterminowo opłacanych składek ZUS?Zdarza się, że płatnik, nie mając wystarczających środków finansowych albo nawet przez zwykłe niedopilnowanie, zapłaci należne składki ubezpieczeniowe do ZUS po terminie, w którym miał obowiązek ostatecznie je uiścić. więcej
Wewnętrzne zarządzenie burmistrza nie dotyczy pracowników instytucji kulturyBurmistrz wydał zarządzenie wewnętrzne w sprawie obniżenia kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Wykonanie tego zarządzenia zlecił miejskiemu ośrodkowi kultury, sportu i rekreacji. Czy jest to postępowanie prawidłowe? więcej
O zmianie długości wypowiedzenia trzeba poinformowaćKrótkie wypowiedzenie umowy na czas określony, stosowane niezależnie od tego, na jak długi okres umowa ta została zawarta, powoli odchodzi do przeszłości. W sensie prawnym z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia umowy na czas określony pracodawcy pożegnają się już 22 lutego 2016 r., ale w praktyce przechodzenie na system dłuższych wypowiedzeń będzie następowało stopniowo. więcej
Warunki pracy a samopoczucie pracowników bibliotek szkół wyższychW artykule przedstawiono wyniki badania analizującego różnice doświadczeń zawodowych kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach bibliotecznych w instytucjach szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Przy pomocy specjalnie opracowanych sondaży. więcej
Praca w centrali IFLAPojawiły się trzy wakaty w siedzibie IFLA w Hadze, w Holandii na następujące stanowiska: więcej
Motywacje zawodowe młodych specjalistów a praca w biblioteceW artykule omówiono czynniki decydujące o prestiżu danego zawodu, w tym także zawodu bibliotekarza: zewnętrzne (społeczno-gospodarczy poziom rozwoju kraju, sytuacja demograficzna, regulacje prawne itp.), wewnętrzne (struktura organizacyjna instytucji, jej cele, zaawansowana technologia), obiektywne (organizacja pracy, jej charakter, kultura organizacyjna) i subiektywne (warunki pracy, płace, dyscyplina itp.) oraz powody dla których młodzi ludzie mogą decydować się na pracę w bibliotekach. więcej
Informator dziedzinowy w dziedzinie Geografia, Nauki Matematyczne, Przyrodnicze i Stosowane w BUWBiblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko informatora dziedzinowego w dziedzinie Geografia, Nauki Matematyczne, Przyrodnicze i Stosowane w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń. więcej
Rozliczenie przez pracodawcę tylko z PIT-12Nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą PIT-y za dany rok podatkowy sporządzać samodzielnie. Pewne grupy mogą w tej kwestii wyręczyć się płatnikiem. Wystarczy, że przed 10 stycznia roku następnego złożą oświadczenie na formularzu PIT-12. więcej
Zmiany w składkach ZUS od umów zleceniaJeszcze tylko do dzisiaj zleceniobiorca wykonujący jednocześnie kilka umów zlecenia ma odprowadzany „pełny” ZUS tylko z jednej umowy. więcej
Młodszy bibliotekarz do Centrum Informacji Kultury i Turystyki w Górze KalwariiGminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii zatrudni osobę do Centrum Informacji Kultury i Turystyki na stanowisku młodszego bibliotekarza. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP