Artykuły z tagiem: praca

Skutki wzrostu minimalnej płacy w składkach ZUSW przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 1.850 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. więcej
Wymiar czasu pracy w 2016 r.Ogół pracowników wykonuje pracę zgodnie z normami czasu pracy wynikającymi z Kodeksu pracy. Tylko nieliczni mają te normy określone w przepisach odrębnych. więcej
Niedzielne święto nie obniża wymiaru czasu pracyW listopadzie przypadają dwa święta, przy czym w 2015 r. Wszystkich Świętych (1 listopada) wystąpiło w niedzielę. Wszystkie niedziele są dniami ustawowo wolnymi od pracy, podobnie jak święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. więcej
Sprzęt służbowy pod dozorem pracownikaW codziennej pracy wykorzystywanych jest wiele drobnych sprzętów służbowych, na ogół związanych z obsługą komputera i obiegiem dokumentów. więcej
Psycholog? Mediacje? - dlaczego warto, aby osoby pracujące w organizacjach pozarządowych korzystały z ich pomocyFundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” realizuje projekt „Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych”, w ramach którego skorzystać można z bezpłatnego wsparcia psychologicznego, prawnego oraz mediacji dla NGO. więcej
Przerwanie urlopu oznacza brak prawa do świadczenia urlopowego10 czerwca br. pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, a także pismo, że w lipcu jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. więcej
Co powoduje zmniejszenie zasiłku chorobowego?Zasiłek chorobowy, należny generalnie jako rekompensata utraconego zarobku, zasadniczo związany jest z niezdolnością do pracy lub z niemożnością jej wykonywania. więcej
Bibliotekarz w Bibliotece Głównej AWF WarszawaBiblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisku bibliotekarza. Planowany okres zatrudnienia: pół roku z możliwością przedłużenia na czas określony. więcej
Ustawa wprowadzająca zmiany zasad gospodarki finansowej instytucji kultury została ogłoszonaW Dzienniku Ustaw poz. 1505 dnia 30 września br. ogłoszono ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. więcej
Zatrudnienie terminowe po zmianachOd 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP