Artykuły z tagiem: praca

Koszty badań profilaktycznych a składki ZUSPracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania na określonym stanowisku. więcej
Urlopy zgodnie z ustawowym grafikiemUdzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego nie można odkładać na bliżej nieokreślony termin. więcej
Działalność sportowa w instytucji kulturyCzy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)? więcej
Inteligencja emocjonalna a umiejętności przywódcze w działalności bibliotekarskiejZdolność rozpoznawania i kontrolowania własnych i cudzych emocji oraz właściwej oceny emocjonalnego wydźwięku określonych sytuacji to kluczowe czynniki warunkujące sukces w miejscu pracy, również w przypadku bibliotekarzy akademickich. więcej
Negocjacje 10.09.2014
Negocjacje15 września o godzinie 15.00 zapraszamy na drugi odcinek w cyklu webinariów „Kieruj w dobrym stylu”. Tym razem o negocjacjach. więcej
Bibliotekarz w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. WarszawyDyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza do Czytelni Naukowej. więcej
Czas pracy w rocznym okresie rozliczeniowymRoczne okresy rozliczeniowe, wprowadzone pierwotnie jako jedno z rozwiązań pakietu antykryzysowego, są chętnie stosowane przez pracodawców, dla których istotna jest możliwość elastycznego układania rozkładów czasu pracy. więcej
Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru zasiłkuŚwiadczenia chorobowe w przypadku pracowników obliczane są w oparciu o podstawę wymiaru zasiłku. Co do zasady, podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu za okres 12 lub pełnych miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. więcej
Biblioteka nocą: typy klientów i empatyczne reakcjeW każdej bibliotece tworzy się unikalna kultura, będąca wypadkową obowiązujących tam zasad, panującej atmosfery i międzyludzkich interakcji, a zrozumienie jej specyfiki pomaga w kształtowaniu dobrych relacji z użytkownikami i wysokiej jakości obsługi. więcej
Edukacyjna jesień w SBPStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rozpoczyna wrzesień pod znakiem warsztatów i konferencji. Bogata oferta edukacyjna to odpowiedź na zapotrzebowanie Bibliotekarzy zgłaszane w ankietach i drogą mailową. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP