Artykuły z tagiem: praca

Systemy i rozkłady w prawie zakładowymW każdym zakładzie zatrudniającym pracowników praca odbywa się według określonego rytmu, wyznaczanego przez systemy i rozkłady czasu pracy. Pracodawca zobowiązany jest „trzymać się” kodeksowych zasad ich stosowania, bez możliwości ich modyfikacji w prawie zakładowym. więcej
Umowy o pracę dla bibliotekarzy dyplomowanychZatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego (a bibliotekarz dyplomowany jest nauczycielem akademickim) zależy od decyzji władz uczelni. Uczelnia określa liczbę zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich i może się zdarzyć, że mimo zdania egzaminu status bibliotekarza nie ulegnie zmianie. więcej
Już niedługo wychowawczy na nowych zasadachWażne zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem nie ominęły też urlopów wychowawczych. Począwszy od 1 października 2013 r. zaczną w tym zakresie obowiązywać regulacje modyfikujące dotychczasowe zasady korzystania z tych urlopów. więcej
Zatrudnienie terminowe niełatwo potwierdzić świadectwemOstatnia zmiana przepisów z zakresu wystawiania świadectw pracy miała miejsce ponad dwa lata temu. Pracodawcy powinni więc wdrożyć się już do aktualnie obowiązujących regulacji i stosować je bez większych problemów. więcej
Pracuj w kulturzeProjekt „Pracuj w kulturze” powstał w ramach programu „Kadra Kultury” Narodowego Centrum Kultury, w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury. więcej
Absencję w pracy trzeba usprawiedliwićNieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy jest jednym z najpoważniejszych uchybień po stronie pracownika. Jako naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia i faktycznie jest częstym powodem „karnego” rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. więcej
International Librarians Network - przyjmowanie zgłoszeńThe International Librarians Network (ILN) to bezpłatny program mentorski umożliwiający bibliotekarzom stworzenie międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych oraz wymianę doświadczeń. Skierowany jest do bibliotekarzy z różnych typów placówek oraz studentów bibliotekoznawstwa. więcej
Macierzyński i rodzicielski nie wykluczają etatuUrlopy pracownicze związane z rodzicielstwem mają charakter celowy - ich przeznaczeniem jest w pierwszym rzędzie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie oznacza to jednak, że pracownik korzystający z takich urlopów jest automatycznie wyłączony z możliwości zarobkowania. więcej
W jakim terminie udzielić pracownikowi zaległego urlopu?Od 2012 r. urlop zaległy z poprzedniego roku pracownik powinien wykorzystać do 30 września roku następnego. Roszczenie pracownika o wykorzystanie zaległego urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stał się wymagalny. Ostateczny termin udzielenia urlopu zaległego nie dotyczy urlopu na żądanie. więcej
Powrót do pracy na mocy wyrokuSprawy sądowe z powództwa pracownika często kończą się jego wygraną. W zależności od treści wyroku, procesujący się pracownik może otrzymać świadczenie pieniężne lub powrócić do pracy, z której został bezprawnie zwolniony. więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP