Artykuły z tagiem: dofinansowanie

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowychProjekt, realizowany przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, jest skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast z całego kraju. Zakłada przeprowadzenie ogólnopolskich, kompleksowych działań aktywizujących zawodowo i społecznie dwa tysiące niepełnosprawnych osób, szkolenia, porady i konsultacje dla członków ich rodzin i lokalnych społeczności, a także kampanię skierowaną do stu tysięcy pracodawców. więcej
Premier proponuje samorządom zmianę liczenia zadłużenia w przypadku inwestycji unijnychKomisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego spotkała się 28 sierpnia z premierem. Rozmawiała o konsekwencjach przejścia na obywatelski sposób finansowania kościołów, o ułatwieniach w prawie zamówień publicznych, a także standaryzacji niektórych pism administracyjnych. więcej
Spotkania z pasjamiFundacja Orange zaprasza biblioteki publiczne do udziału w projekcie edukacyjno-animacyjnym dla seniorów „Spotkania z pasjami”. Projekt zakłada przeprowadzenie w bibliotekach cyklu spotkań dla osób starszych, o różnorodnej tematyce, z udziałem specjalistów i znanych osób po 60. roku życia. więcej
Polska dla wszystkichCelem konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność. W konkursie mogą wziąć udział placówki i instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. więcej
VI edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”Nawet 10 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. więcej
II edycja konkursu „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci”Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłosiły II edycję konkursu „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci”. Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia. więcej
Wyniki IV naboru wniosków na rok 2013Na stronie programu Biblioteka+ są już dostępne listy z wynikami IV naboru wniosków na zadania realizowane od 2013 r. w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+. Decyzję o dofinansowaniu otrzymało 44 wnioskodawców. więcej
Kolberg 2014 - PromesaPrzygotowania do obchodów 200 rocznicy urodzin folklorysty, etnografa, kompozytora i dokumentalisty Oskara Kolberga są celem nowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolberg 2014 - Promesa, ogłoszonego 20 sierpnia 2013 roku przez ministra Zdrojewskiego. więcej
Zasady wyboru projektów na nową perspektywę - postulaty organizacji pozarządowychStała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy udziale grupy roboczej 12 postulatów przygotowała postulaty dotyczące zasad wybory projektów na okres 2014-2020. więcej
Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowychMAiC ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Oferty należy składać do 21 sierpnia 2013. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP