Artykuły z tagiem: dofinansowanie

Podziel się Posiłkiem - również dla bibliotekRozpoczął się nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci „Danone Podziel się Posiłkiem”. Dofinansowanie w wysokości do 7 000 zł można uzyskać na realizację projektów, których celem będzie dożywianie dzieci lub edukacja dzieci i rodziców z zakresu zdrowego odżywiania się. Wnioskodawcami mogą być biblioteki. więcej
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła VII edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-5 lat mieszkające na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. więcej
Organizacje coraz bardziej narzekają na skomplikowane przepisyZnów więcej organizacji narzeka na skomplikowane formalności wynikające z korzystania ze środków od sponsorów, grantodawców czy UE. Przyczyną mogą być zmieniające się w ostatnich latach przepisy oraz dodatkowe wymogi i procedury regulujące zasady współpracy ustalane przez samorządy. więcej
Przyszłość FIO - Rada Pożytku poznała raport ewaluatoraTen temat zdominował majowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiony został pokrótce raport z konsultacji Programu FIO na lata 2014-2020 oraz wyniki zleconego przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS raportu końcowego ex-ante. więcej
Współpraca w kulturzePrzedstawiciele domów kultury, bibliotek i muzeów przełamują tabu i otwarcie przyznają, że zakładają „swoje” stowarzyszenia lub fundacje, aby pozyskiwać środki finansowe na funkcjonowanie własnych instytucji. Ten mechanizm ratuje czasem budżety publicznych instytucji kultury. więcej
Wyniki PO FIO 2013Departament Pożytku Publicznego podał wyniki PO FIO 2013. Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej Departamentu. więcej
II Ogólnopolski Kongres Instytucji Kultury - już 13 czerwcaW jednym miejscu, w jednym czasie interesujące wykłady, prezentowane przez specjalistów z dziedziny sponsoringu, fundraisingu, wnioskowania o granty i pozyskiwania mecenatów dla działań kulturalnych. Czyli II Ogólnopolski Kongres Instytucji Kultury. więcej
Podręcznik prowadzenia projektów dla beneficjentów Programu KulturaZapraszamy beneficjentów Programu Kultura do korzystania z praktycznego podręcznika „Financial Information Kit” na temat reguł finansowych obowiązujących podczas realizacji projektów dofinansowanych przez unijne programy. więcej
Dodatkowe pieniądze dla kultury z Mechanizmów Finansowych81,8 mln euro - o 10 mln euro więcej niż początkowo proponowano Polsce. Tyle będzie wynosić całkowita alokacja na Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Umowa w tej sprawie, po wielu miesiącach negocjacji, została podpisana 18 kwietnia 2013 r. więcej
Infrastruktura Bibliotek - ważne informacjeInformujemy, że po marcowym naborze wniosków budżet priorytetu w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w 2013 roku został wyczerpany. W związku wnioskodawcy powinni w kolejnych naborach wniosków wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji zaplanowali na lata 2014-2015. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP