Artykuły z tagiem: dofinansowanie

Programy Ministra 2012 - wyniki naboruPodczas konferencji prasowej ogłoszone zostały wyniki naboru do Programów Ministra 2012, w tym do programu Promocja Literatury i Czytelnictwa, priorytety: Literatura i Promocja czytelnictwa. Wyniki znajdują się na stronach Ministerstwa. więcej
Biblioteka im. Zielińskich walczy o pieniądze z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bez nich zagrożona jest konserwacja i digitalizacja jej cennych zbiorów. więcej
Europa dla Obywateli - I etap, wnioski do 15 lutegoPrzypominamy, że już 15 lutego 2012 roku upływa najbliższy termin składania wniosków w Programie Europa dla Obywateli. Aplikować można do działań: spotkania mieszkańców miast, tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich, aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie. więcej
Rok 2012 można nazwać rokiem inwestycji kulturalnych. W większości województw trwają właśnie modernizacje oraz budowy ośrodków kultury. Modernizacja łódzkiej opery, rewitalizacja EC-1 na cele kulturalne, budowa nowej sali koncertowej Akademii Muzycznej czy nowych obiektów Akademii Sztuk Pięknych - to tylko niektóre inwestycje kulturalne realizowane w tym roku. więcej
Biblioteka+. Przypominamy o terminieBiblioteka + Infrastruktura Bibliotek. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek. więcej
Program Grundtvig dla bibliotekarzyCzy Twoja biblioteka ma w swoim statucie wpisaną działalność edukacyjną? Znasz język angielski? Prowadzisz lub chcesz prowadzić zajęcia dla dorosłych i seniorów oraz chciałabyś doskonalić swoje umiejętności, wymienić się doświadczeniami, nauczyć się czegoś nowego za granicą? więcej
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - nowa edycja20 stycz­nia 2012 roku Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego ogło­siło kolejną edy­cję kon­kur­sów w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Roz­woju Huma­ni­styki. Wnio­ski można skła­dać do 31 marca 2012. więcej
Wyniki I naboru w 2012 roku do programu Biblioteka+Instytut Książki zarządza priorytetem „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” Programu „Kultura+”, w ramach którego wspiera remonty, przebudowy, rozbudowy i budowanie bibliotek w małych gminach. Ogłoszone zostały już wyniki pierwszego naboru na 2012 rok. więcej
Patriotyzm Jutra 2012Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”. Termin naboru wniosków upływa 31 stycznia 2012. Cele programu to m.in.: promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich. więcej
PRB o komputeryzacji bibliotekZapraszamy Państwa do lektury dwóch materiałów na temat komputeryzacji bibliotek w Polsce. Artykuły zawierają wiele danych, które w przystępny sposób obrazują to zagadnienie. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP